Utställningsresultat 2012    sidan senast uppdaterad 28 oktober 2012

 

Riksutställning i Tierp 27 oktober:

Flåhackebackens I love you 122-2 /A35 Madagaskar mantelteckning hane 10,20 månader vikt 1,85 kg 93,5 poäng ( Thérése Franck) 19 på rasprägel och presentation, 18,5 poäng på kroppsform, 9,5 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Houtchi-coutchi 117-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 15 månader gammal, vikt 1,8 kg 92 poäng (Ove Karlsson) 19 på rasprägel och presentation, 18,5 poäng på teckningen. Fäller!

Flåhackebackens Cello 201-3/A34 Madagaskar manteltecknad 7 månader gammal vikt 1,8 kg 94 poäng (Peter Landberg) 19 på rasprägel och presentation, 9,5 på färgen, 19 på teckningen.

Flåhackebackens Moses 205-2/A35 Madagaskar 6 04 månader gammal vikt 1,6 kg 94 poäng trots kraftig fällning (Stefan Fernlund)

Flåhackebackens Micro 209-4/A35 Madagaskar 4,11 månader gammal vikt 1,5 kg 93 poäng (Peter Landberg) 19 poäng rasprägel och presentation, , 9,5 poäng på färgen. Fäller!

Västrabos Cento 141/A24 Madagaskar hane 20,19 månader gammal, vikt 1,85 kg 93 poäng (Eva-Lena Lönndahl) 19 poäng rasprägel och presentation, , 9 poäng på färgen. Fäller!

 

 

Riksutställning på Berga Jordbruksgymnasium/Stockholm 2 juni:

Flåhackebackens Bjällra 120-2/A35 Madagaskar hona  6 månader vikt 1, 6 kg 91,5 poäng fällning! Monica Ohlsson

Flåhackebackens Flamenco 120-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 6,5 månader vikt 1,9 kg 94 poäng ( Maria Ottosson) 19 poäng på rasprägel och presentation, 18,5 på kroppsform, 9,5 poäng på färgen och 19 poäng God! på teckningen.

Flåhackebackens Mädchen 122-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 6 månader vikt 1,6 kg 94 poäng (Eva-Lena Lönndahl) 19 poäng på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färg och 19,5 Mycket bra! På teckningen

Flåhackebackens I love you 122-2 /A35 Madagaskar mantelteckning hane 6 månader vikt 1,7 kg 94,5 poäng ( Maria Ottosson) 19,5 på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färgen och 19 poäng på teckningen.

 

Riksutställning i Tierp med Vinterspecial för Svenska Dvärgkaninklubben samtidigt 31 mars:

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane drygt 24 månader, vikt 1,9 kg 94 poäng (Eva-Lena Lönndahl) 19 på rasprägel och presentation 9,5 poäng på färgen och 19 Bra! på teckning

Flåhackebackens Ambassadör 105-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane 12 månader, vikt 1,75 kg 93,5 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färg och 19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Skrewdriver 112-2/A35 Viltgrå manteltecknad hane 10 månader gammal, vikt 1,9 kg 94 poäng (Thérése Franck) 19,5 på rasprägel och presentation och 19 på teckningen

 

Flåhackebackens Dieter 001-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 26 månader gammal, vikt 1,85 kg 93 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färgen, 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 23 månader gammal, vikt 1,9 kg 93 poäng ( Catherine Lindström) 19 poäng på rasprägel och presentation, 9,5 på färgen och 19 på teckningen. Vann Svenska Dvärgkaninklubbens färgplakett ”Bästa Madagaskar manteltecknade Dvärgvädur”

Flåhackebackens Krakel Spektakel 019-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 20 månader gammal, vikt 1,5 kg 93 poäng (Rebecca Zander) 18,5 på rasprägel och presentation, 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Houtchi-coutchi 117-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 8 månader gammal, vikt 1,8 kg 93 poäng (Ove Karlsson) 19 på rasprägel och presentation, 18,5 på kroppsform, 9,5 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Flamenco 120-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona Klass B = 5 månader vikt 1,65 kg 93 poäng ( Eva Persson) 19 poäng på rasprägel och presentation, 18,5 på kroppsform, 9 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Bjällra 120-2/A35 Madagaskar hona  Klass B = 5 månader vikt 1, 5 kg 91 poäng (Stefan Fernlund) fällning!

 

 

Klubbmästerskapet i Stockholm/Kallhäll 18 februari:

Vann Roland Längebys VP till Bästa egenuppfödda stam eller grupp med 3 X 94,5 poäng grupp Madagaskar manteltecknad hanar

 

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane drygt 23 månader, vikt 1,8 kg 94 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation 10 poäng på färgen och 19 på teckning

Flåhackebackens Ambassadör 105-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane 11 månader, vikt 1,6 kg 94 poäng (Eva-Lena Lönndahl) 18,5 Strama öron!  på rasprägel och presentation, 10 Bra! poäng på färg och 19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Skrewdriver 112-2/A35 Viltgrå manteltecknad hane 8,24 månader gammal, vikt 1,8 kg 94 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 10 poäng på färgen och 19 på teckningen

 

Flåhackebackens Dieter 001-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 24,23 månader gammal, vikt 1,75 kg 94 poäng (Eva Lena Lönndahl) 18,5 Strama öron! på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färgen, 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Tenor 008-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane  22,22 månader gammal, vikt 1,85 kg 93 poäng ( Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 9 Vita hår! På färgen, 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 22,10 månader gammal, vikt 1,9 kg 94,5 poäng ( Eva Lena Lönndahl) 19 poäng på rasprägel och presentation, 19 poäng (Bra!) på kroppsform 10 Bra! på färgen och 19 på teckningen.

Flåhackebackens Krakel Spektakel 019-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 19 månader gammal, vikt 1,5 kg 94,5 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 19 poäng på kroppsform, 10 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Houtchi-coutchi 117-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 6,30 månader gammal, vikt 1,7 kg 94,5 poäng (Stefan Fernlund) 19 på rasprägel och presentation, 18,5 på kroppsform, 10 poäng på färgen och 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Kamtjatka 113-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 7,30 månader gammal, vikt 1,7 kg 94 poäng (Eva Lena Lönndahl) 19 poäng på rasprägel och presentation, 19 poäng på kroppsform, 9 Ojämn poäng på färg, 19 poäng på teckning.

Flåhackebackens Cittra 118-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 6,12 månader gammal vikt 1,20 kg För lätt! 92,5 poäng (Eva Lena Lönndahl) 18,5 Strama öron på Rasprägel och presentation, 18,5 poäng på kroppsform, 9,5 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen

 

Västrabos Cento 141/A24 Madagaskar hane 12,10 månader gammal, vikt 1,7 kg 94 poäng (Stefan Fernlund) 19 poäng rasprägel och presentation, 38 poäng på kroppsform, 9 poäng på färgen.

 

 

Landsutställningen i Norrköping 3 – 4 februari:

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane drygt 23 månader, vikt 1,8 kg 93 poäng (Affe Hedlund) 19 på rasprägel och presentation 9,5 poäng på färgen och 19 på teckning

Flåhackebackens Ambassadör 105-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane drygt 10 månader, vikt 1,75 kg 93,5 poäng (Cathrine Lindström) 19 på rasprägel och presentation, 10 poäng på färg och 19 poäng (Bra) på teckningen

Flåhackebackens Skrewdriver 112-2/A35 Viltgrå manteltecknad hane 8 månader gammal, vikt 1,8 kg 92,5 poäng (Ove Karlsson) 19 på rasprägel och presentation, 9,5 poäng på färgen och 18,5 på teckningen

 

Flåhackebackens Karamell 119-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 5,5 månader gammal, 1,75 kg på vikten 94 poäng (Tove Corneliusen) Karamell på dommarbordet. 19 poäng på rasprägel och presentation 10 poäng på färgen och 18,5 poäng på teckningen. Karamell har en del mörka fläckar på magen.

Karamell såldes till Jonna Salonen uppfödningen ”Feeling-lucky” i Forssa, Finland.

 

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 22 månader gammal, vikt 1,8 kg 94 poäng ( Thormod Saue, Norsk domare) 19,5 poäng på rasprägel och presentation, 9 poäng (ojämn) på färgen och 19,5 (Bra) på teckningen.

Flåhackebackens Krakel Spektakel 019-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 18,5 månader gammal, vikt 1,6 kg 94 poäng (Jonny Lyshaug, Norsk domare) 19 på rasprägel och presentation, 9 poäng på färgen och 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Houtchi-coutchi 117-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 6,15 månader gammal, vikt 1,7 kg 93 poäng (Gullik Klepaker, Norsk domare) 19 på rasprägel och presentation, 9 poäng på färgen och 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Kamtjatka 113-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 7,15 månader gammal, vikt 1,7 kg 91,5 poäng (Svein Clausen, Norsk domare) avdrag för fellning men 19 poäng på teckningen.

Flåhackebackens Cittra 118-1/A35 Madagaskar manteltecknad hona 6,12 månader gammal vikt 1,20 kg För lätt! 89,5 poäng (Kjell Carnbrand) 9 poäng på färgen och 19 poäng på teckningen

 

 

 

 

Utställningsresultat under 2011      

 

Stamboksbedömning Stockholm 27 mars:

Flåhackebackens Tom Collins 015-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane 10,5 månader vikt 1,9 kg  94 poäng  19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane drygt 12 månader, vikt 1,88 kg 94 poäng 19 (god) på teckning

 

Flåhackebackens Dieter 001-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 14 månader vikt 1,85 kg 95 poäng 19,5 (Mycket god!) på teckningen (Vackert djur) slutkommentar

Flåhackebackens Tenor 008-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 12 månader vikt 1,87  94,5 poäng 19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 11,5 månader vikt 1,85 kg 95 poäng med 10 poäng (Mycket bra) på färgen och 19 poäng (God) på teckningen (Vackert djur!) slutkommentar.

Flåhackebackens Krakel Spektakel 019-1/A35 Madagaskar manteltecknad 8 månader vikt 1,55 kg 94,5 poäng 9,5 poäng på färgen och 19 poäng (God) på teckningen.

 

 

 

Landsutställningen i Vänersborg 11-13 februari:

Flåhackebackens Amaretto 015-2/A35 Viltgrå hona 9 månader, vikt 1,70 kg 91,5 poäng (Benny Garly, Dansk domare) Avdrag för ljusa trimmor på frambenen

Flåhackebackens Tom Collins 015-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane 9 månader vikt 1,80 93 poäng (Monika Jakobsson) 19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane 11månader, vikt 1,8 kg 93 poäng (Jens Jörgen Nörgaard, Dansk domare) 18,5 på teckning och  avdrag för fällning.

 

Flåhackebackens Dieter 001-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 12,16 månader vikt 1,80 kg 93,5 poäng (Eva Persson) 18,5 på teckningen

Flåhackebackens Tenor 008-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 10,15 månader vikt 1,80  94 poäng (Tove Corneliussen) 19 poäng på teckningen

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 10,03 månader vikt 1,70 kg 94 poäng (Maria Ottosson) med 19 God på teckningen.

 

 

Klubbmästerskapet i Sollentuna 5 februari:

Flåhackebackens Konsul 004-3/A35 Viltgrå manteltecknad hane 11månader, vikt 1,8 kg 91,5 poäng (Kjell carnbrand) 18,5 på teckning och  avdrag för fällning.

Flåhackebackens Tom Collins 015-1/A35 Viltgrå manteltecknad hane 8,24 månader vikt 1,90 92,5 poäng (Maria Ottosson) 19 poäng på teckningen anmärkning för fällning

Flåhackebackens Dieter 001-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 12,10 månader vikt 1,7 kg 93 poäng (Kjell Carnbrand) 18,5 på teckningen anmärkning på fällning

Flåhackebackens Tenor 008-1/A35 Madagaskar manteltecknad hane 10 månader vikt 1,8  92,5 poäng (Peter Landberg) 18,5 poäng på teckningen

Flåhackebackens Marackas 009-2/A35 Madagaskar manteltecknad hane 9,28 månader vikt 1,90 kg 94 poäng (Maria Ottosson) med 19,5 God på teckningen

Flåhackebackens Krakel Spektakel 019-1/A35 Madagaskar manteltecknad 6,17 månader vikt 1,41 kg 93,5 poäng (Peter Landberg) med 19 poäng på teckningen och anmärkning för fällning

Flåhackebackens Kimbo 912-4/A35 Madagaskar 21,01 mån vikt 1,41 kg 92,5 poäng (Kjell Carnbrand) 92,5 poäng avdrag för fällning