Utställningsresultat år 2000 och 2001  
 

Smedby Lada, Stockholm 17/11-01 (Endast oregistrerade kaniner)
Best in Show vann Flåhackebacken´s Hot Shott 645-3 viltgrå manteltecknad hona  5,15 månader med 95,5 poäng, hon blev också 1;a i B Klassen. (19,5 God! på rasprägel och presentation, 19,5 God! på teckningen).
1:a i A klassen med grupp viltgrå hanar:
412 Fullerstads Finish 94,5 poäng
600-4 Flåh. Big Brother 94,5 poäng
621-3 Flåh. Oskar 94,5 poäng
 3:a i A klassen 636-4 Flåh. Chattanooga Chutchu Madagaskar Manteltecknad 95 poäng
627-6 Flåh. Igina Madagaskar Manteltecknad 94 poäng
643-2 Flåh. Johanna Madagaskar 94,5 poäng
633-2 Flåh. Hakona Matahta Viltgrå Manteltecknad 94 poäng (19,5 på rasprägel,avdrag för fällning, 19 på teckningen)
600-1 Flåh. Ragnarök Viltgrå Manteltecknad 94,5 poäng (19,5 God på rasprägel och 19 på teckningen)

Björklinge 3/11-01 620 utställda kaniner
VP För Bästa Färgade Dvärgvädur, egen uppfödning vann: 600-4 Flåh. Big Brother Viltgrå hane 95 poäng. (5, 19.5 Bra, 37.5, 9, 9, 10 Bra, 5 )
622-2 Flåh. Virgin Viltgrå hona 94 p.
627-6 Flåh. Igina Madagaskar manteltecknad hona 94 p.
633-2 Flåh. Hakona Matahta Viltgrå manteltecknad hona 94 p.
522-1 Flåh. Blyger Viltgrå manteltecknad hane 94,5 p.
522-2 Flåh. Filepin Viltgrå manteltecknad hane 94 p.
 

Månkarbo 6/10-01 561 kaniner utställda.
3:a i A klassen. Flåh. Värsting 621-1 Viltgrå hona 6,07 mån 95 poäng. (5, 20 Mycket bra, 37.5, 9, 9, 9.5 Bra 5 )
Flåh. Oskar 621-3 Viltgrå 6,07 mån. 94 poäng.
Flåh. Blyger 522-1  Viltgrå manteltecknad 94,5 poäng (19,5 poäng på teckningen).
 

Alingsås sommarutställning 20-22/7-01
Grupp viltgrå hanar 282,5 poäng.: 412 Fullerstad´s Finish 94 p. + 600-4 Flåh. Big Brother 94 p + 433-3 Flåh. Boris 94,5 poäng med 38,5 poäng på kroppsform !
Boris fick även Sv. Dvärgkaninklubbens Guldmedalj för Bästa Dvärgvädur.
 

Västerhaninge 20/5-01
Grupp viltgrå manteltecknad hanar 283,5 poäng: 522-1 Flåh. Blyger 94 p (19 p. på teckning).
+522-2 Flåh. Filepin 95 p "Vackert djur!" 19 p. på teckning och flera bra markeringar.
+ 600-1 Flåh. Ragnarök 94,5 p (19 p på teckning).

Grupp viltgrå hanar 283 poäng: 412 Fullersta´s Finish 94 p + 433-3 Flåh. Boris 94,5 p.
+ 460-1 Flåh. Vitamin 94 p. + 371-2 Flåh. Virus 94,5 p. (7 år gammal!)
+ 600-4 Flåh. Big Brother 94 p. + 01-9 Kjell-Arne 94 p. Kommentaren "Vackert huvud"

568-2 Flåh. Bouzouki madagaskar 94,5 poäng.

422-3 Flåh. Philibert madagaskar manteltecknad 94 p. (19 p. på teckning)
561-2 Flåh. Lodbroke madagaskar manteltecknad 94 p.(19 p. Bra! på teckning)

609-3 Flåh. Igor 94 p.(9,5 p. på färg och 19 p. på teckning).
 

Svenska Dvärgkaninklubbens Vinterspecial 3-4 mars -01
Klubbmästerare år 2000 (7 st bedömningskort) för Dvärgvädur Madagaskar manteltecknad
660 poäng ( 94,28 p i snitt).
Klubbmästare år 2000 för Dvärgvädur Viltgrå manteltecknad
665,5 poäng ( 95,07 p i snitt).

SDK: s Färgplakettvinnare år 2001( Bäst i färgvarianten) Madagaskar med 031 Johannes (Dansk import)   95 poäng:  38p.  på kropp och 10 p. på färg. Komentarerna Bra. Johannes blir härmed Svensk Champion, och Svensk  och Norsk DK Champion.

SDK:s Färgplakettvinnare år 2001 Madagaskar manteltecknad med 594-2 Flåh. Nadja (hona)
94,5 poäng: 19 p. "Bra" på presentation o. rasprägel , 19 p. "Bra" på kroppsform,  10 p. på färg och 18,5 p. på teckningen.

SDK:S Färgplakettvinnare  år 2001 Siames med 609-3 Flåh. Igor 94 poäng. 10 p på färg "Bra färg" 18,5 på teckning.

SDK:s Färgkplakettvinnare år 2001 Viltgrå manteltecknad med Flåh. Filepin 94,5 poäng: 19,5 p. "God" på presentation och kroppsform, 19 "Bra" på teckningen.

SDK VP för Dvärgvädur bästa grupp eller stam: Grupp viltgrå hanar 283 p.

95 poäng Dvärgvädur Madagaskar  Johannes .

Grupp viltgrå manteltecknad hanar 283 poäng: 522-1 Flåh. Blyger 94 poäng: 19,5 p. på rasprägel och presetation, 19 p. "Bra" på teckning.
+ 522-2 Flåh. Filepin 94,5 poäng: 19,5 "God" på rasprägel och presentation. 19 p. "Bra" på teckningen.
+ 600-1 Flåh. Ragnarök 94,5 poäng: 19,5 "God" på rasprägel och resentation. 19 p. "Bra" på teckningen.

Grupp viltgrå hanar 283 poäng:  375-4 Flåh. Villgot 95 poäng (78,18 mån) Still going strong! 20 p. på rasprägel och presentation "Mycket god", 38 p. "Mycket bra" på kroppsform.
+ 460-1 Flåh. Vitamin 94 poäng : 20 p. "Mycket god" på presentation och rasprägel.
+ 433-3 Flåh. Boris 94 poäng: 19,5 "God" på presentation och rasprägel.
+ 01-9 Kjell-Arne 94 poäng: 19 ,5 "God" på presentation och rasprägel.

94,5 poäng Dvärgvädur Madagaskar manteltecknad Flåh. Nadja.

94 poäng. Dvärgvädur Siames Flåh. Igor.

Dessutom fick:  Madagaskar  568-2 Flåh. Bouzouki 94 poäng. "Bra huvud och knutor".
Madagaskar manteltecknad 561-2 Flåh. Lodbroke 94 poäng. 19 p. "Bra tecknad" på teckningen.

Efter denna utställning går gamla Flåh. Villgot i pension. Han flyttar till en förskola i Tyresö och får en ompysslad och meningsfylld ålderdom. Förhoppningsvis  får han barnen att upptäcka hur trevliga kaniner är och därmed skapa nya uppfödare.
 

Stockholm Läns Klubbmästerskap 11/2-01
Best in Show  och 1:a i A klassen samt BIR: Madagaskarfärgade Johannes 95,5 poäng.

2:a i A klassen Grupp Viltgrå-manteltecknad hanar: Flåh. Ragnarök 94 p. Svensk/Norsk DK CH. Flåh. Vinst  94 poäng, Svensk/Norsk DK Ch. Flåh. Blyger 94,5 p. Svensk/Norsk DK Ch. Flåh. Filepin 95 p. som därmed även blir Svensk Champion i riksförbundet

3:a i A klassen Grupp viltgrå hanar: Svensk/Norsk DK Ch. Flåh. Virus 94,5 p (78,23 mån gammal !), Norsk DK Ch. Flåh. Vitamin 94,5 poäng, Svensk/Norsk DK Ch. Svensk CH. Flåh. Viking 94 p (80,17 mån gammal !) Svensk/Norsk DK Ch. Kjell-Arne 94 p.

Svensk/Norsk DK Ch. Flåh. Philibert Madagaskar-manteltecknad 94,5 poäng
Flåh. Lodbroke Madagaskar-manteltecknad 94,5 poäng.
Flåh. Igor Siames 94 poäng
Flåh. Bouzouki Madagaskar 94 poäng.

Flåhackebacken blev Klubbmästare och vann vandringspriset "Bremen-Pengen" för gott med tredje raka inteckningen. Priset skänktes 1996 av Bremenföreningens ordförande till Stockholmsföreningenvid vårt besök där. Priset skulle gå till bästa stam eller grupp klass A eller B.
 

Danska Hermelinklubbens 25-årsjubileum utställning i Saeby 2-3 dec 2000
Stam viltgrå 283 poäng =
Flåh.Vickan 7 månader, 94,5 poäng = 20 p i typ med kommentaren "flott presentation", 38 p i kropp,  avdrag med kommentar "fällning".
Flåh.Viggelina  6 månader 94 poäng = 20 poäng i typ avdrag för fällning med kommentar "ej färdig".
Flåh.Big Brother 6 månader 94,5 poäng = 20 p i typ, 38 i kropp, avdrag med kommentar "fällning".

Grupp hanar viltgrå manteltecknad 282,5 poäng =
Flåh.Ragnarök 6 månader 94 poäng = 19,5 p i typ, 19,5 p på teckningen.
Svensk och Norsk DK Champion Flåh.Blyger 94,5 p = 20 p i typ, 19 i kropp, 19 teckning.
Svensk och Norsk DK Champion Flåh.Filepin 94 p. = 20 p i typ, 19,5 p på teckningen.

Flåh.Birka madagaskar manteltecknad 94 p med 19, 5 på färg och teckning.

7 st fick 19,5 i typ och 7 st fick 20 p i typ.

Flåhackebacken lyckades även få köpa och importera två nya avelsdjur. Nordisk Vinnare Madagaskarfärgade Johannes och  madagaskarfärgade Sigrid. Se aktuella avelsdjur i kaningården! Dessa fantastiskt bra färgade kullsyskon väntar jag mig mycket av. Danskarna har ju även mycket fina pälskvaliteter på sina kaniner.
 

Stockholm 28/10-00
Grupp viltgrå hanar = Virus  94,5 p. Vitamin 94,5 p. Kjell-Arne 94 p.
Grupp viltgrå manteltecknad hanar =  Blyger 95 p. Filepin 94 p Vinst 94,5 p.
Ungdjur: Big Brother viltgrå 94 p med fällning.
Ragnarök viltgrå manteltecknad 94,5 p med fällning!

Blyger tog hem Adrian de Cocks VP till bästa dvärgvädur.
Därmed vann Flåhackebacken det priset för gott (fem inteckningar). Fyra av fem inteckningar är gjorda med Manteltecknade dvärgvädurar! 1987 Flåh. Star Fighter madagaskar manteltecknad, 1991 Star Fighter igen! 1986 Champion Flåh. Philibert madagaskar manteltecknad, 1997 Champion Flåh. Villgot viltgrå och slutligen 2000 Flåh. Blyger viltgrå manteltecknad.
Vi dvärgvädursuppfödare har tävlat om detta pris,  med stenhård konkurrens i 14 år!

Min dotter Anna-Karin och jag, Frank Flodin och Ann-Christine Gustafsson var hos Cock 1986 och hämtade hem priset till Stockholmsföreningen. Vid det tillfället köpte jag även avelsdjur av Cock, dessa kaniner ligger till grund för min madagaskarstam.
Det är få Svenska Dvärgvädursuppfödare som haft samma långa kontakt med Cock som jag har haft, jag vågar därför påstå att detta pris betyder speciellt mycket just för mig. Bara min man kan förstå hur glad jag blev. För mig var detta en dröm som har gått i uppfyllelse. Jag har nått mitt mål !!