Senaste utställningsresultat: 2003            Uppdaterad: 1/12-03

 

Upplands Väsby 30 nov.

690-2 Flåhackebacken´s Henning madagaskar hane vikt 1,64 kg 94 poäng

641-1 Flåhackebacken´s Hattefnatt madagaskar hane vikt 1,56 kg 95 poäng.  = 5 - 19,5 Mycket bra - 37,5 – 9 – 9 – 10 Bra! – 5 Vackert djur!  Hattefnatt blir därmed DK Champion!

 

412 Fullerstad´s Finish viltgrå  hane vikt 1,62   94 poäng

600-4 Flåhackebacken´s Big Brother viltgrå hane vikt 1,9   94 poäng avdrag för fällning

 

711-5 Flåhackebacken´s Hugo viltgrå manteltecknad hane vikt 1,82 94 poäng ( 18,5 på teckningen)

722-1 Flåhackebacken´s Nutcracker viltgrå mantelteckjnad hane vikt 1,9  93 poäng  ( 10 på färgen, 19 på teckningen)

673-7 Flåhackebacken´s Lilla Prima viltgrå manteltecknad hane vikt 1,76 94,5 poäng ( 9,5 på färgen och 19 på teckningen)

 

 

Björklinge 1 nov.

525 Skogslindens Onion Madagaskar hane Vikt 1,6 kg 94 poäng = 5- 19 Bra- 38 Bra- 8,5 Ngt ojämn- 9- 9,5- 5 av Ludvig Karlsson

680-1 Flåh. Dunderklumpen Viltgrå hane Vikt 1,9 kg   94 poäng  = 5- 19,5 Bra- 38- 8,5 ej färdig- 9- 9-5 av Roland Längeby

Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane Vikt 1,9 kg 94 poäng= 5 -20 God- 37,5- 8,5 Ej färdig-9-9-5 av John Breivik

711-5 Flåh. Hugo Viltgrå manteltecknad Vikt 1,85 kg 94,5 poäng = 5-19-18,5-9-9-10-19 Bra!-5 av Piere eiksson

 

 

Alingsås 4-6 juli 2003-07-25

 

690-2 Flåhackebacken´s Henning Madagaskar 94 poäng. Avdrag för lätta öron!

 

Övriga av mina kaniner var inte för dagen i kondition, de fällde.

 

Stockholms Läns KAF Bergautställning 25/5-03

 

Best in Show  Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 95 poäng av Tore Wigren = 5-19,5 Mycket bra-38 Mycket bra-9-9-9,5-5

Bästa Vädur alla varianter- Stefan Fernlunds HP Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 95 poäng

 

Hona med kull klass D  645-3 Flåh. Hot Shott Viltgrå manteltecknad 4 ungar 3 st viltgrå manteltecknad + 1 viltgrå. 94,5 poäng = 20 -18,5- 28 bra- 28

Bästa Vädur Hona med kull - Stefan Fernlunds HP  645-3 Flåh. Hot Shott Viltgrå manteltecknad 4 ungar 3 st viltgrå manteltecknad + 1 viltgrå. 94,5 poäng = 20 -18,5- 28 bra- 28

 

Vinnare i klass A  Grupp viltgrå hanar:

Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 95 poäng av Tore Wigren = 5-19,5 Mycket bra-38 Mycket bra-9-9-9,5-5

412 Fullerstads Finish Viltgrå  Vikt 1,6 kg  94,5 poäng  = 5- 19,5 God- 38 God-9- 9-9- 5 av Tore Wigren

680-1 Flåh. Dunderklumpen Viltgrå Vikt 1,8 kg   94,5 poäng  = 5- 19- 37,5- 9- 9- 10 Bra färg- 5 av Gösta Johansson

 

Dessutom:

Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  Flåhackebacken´s Filepin . 522-2/B 503   Viltgrå Manteltecknad Vikt 1,9 kg 94,5 poäng = 5- 19-18- 9- 9- 10 (färg)- 19,5 Bra teckning- 5 av Gösta Johansson

 

641-1 Flåh. Hattefnatt Madagaskar hane Vikt 1,5 kg  94,5 poäng = 5- 19,5 Mycket bra- 37,5- 9- 9- 9,5- 5 av Eva-Lena Lönndahl

 

525 Skogslindens Onion Madagaskar hane Vikt 1,6 kg 94 poäng = 5- 19- 37,5- 9- 9- 9,5 5 

 

 

Svenska Dvärgkaninklubbens vinterspecial = Dvärg SM  7-8 mars 2003

 

Best in Show      Finalen      Vinnarburen

Bäst i Rasen ( Guldplakettvinnare)

Bästa Viltgrå Manteltecknade Dvärgvädur (Färgplakettvinnare)

 

Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  Flåhackebacken´s Filepin . 522-2/B 503    Vikt 1,9 kg

Född: 980607 =  57 månader gammal på utställningsdagen 95 poäng  (5-19,5 Bra-18,5-9-9-10 Bra-19-5 )      

Efter: Norsk Champion Flåh. Boris 95 p. Undan: Gunvor 92 p.

Sedan tidigare: 4 x 95 poäng. 5 x 94,5 p.  Filepin  fick i Danmark1998 20 p God, på rasprägel och presentation samt 19, 5 p på teckning. Har fått 20 poäng på teckningen med kommentaren "idealisk" i Sverige.
Färgplakettvinnare Bästa Viltgrå manteltecknad Dvärgvädur på SDK Vinterspecial i Söderköping 2001.
Manteltecknad linje 8 (Holger-linjen)
1:) Svensk Champion Holger 4031/O 1195 95 poäng. Vilrgeå manteltecknad Best in Show SDK sommarutställning i Åkulla -98, och  -99.  Uppfödare: Liane Wendt Göteborg>dottern 2) Gunvor 105-6/129 Viltgrå manteltecknad 94 poäng som ungdjur Uppfödare: Gunnar Johansson i Ullared >3) Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion Flåh. Filepin 522-2/B503 95 poäng.

701-2 Flåh. Mona Lisa madagaskar hona 94,5 poäng med 19 på Rasprägel och presentation , 38 på kroppsform.

641-1 Flåh. Hattefnatt madagaskar hane 94 poäng 19,5 Bra huvud på rasprägel och presentation.

Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 94,5 poäng  19,5 Mycket bra! På Presentation och rasprägel.

686-1 Flåh. Something Special Madagaskar manteltecknad hona 94 poäng   Färgplakettvinnare, Bästa madagaskar manteltecknade dvärgvädur

 

 

Smedby Lada KM Stockholm 15/2-03

Stam madagaskar

690-2 Flåh, Henning madagaskar hane 94,5 poäng avdrag fällning.

701-2 Flåh. Mona Lisa madagaskar hona 94,5 poäng med 20 på Rasprägel och presentation ”Mycket bra”.

670-4 Flåh. Rasmus madagaskar hane 94 poäng 19,5 God på rasprägel o presentation.

641-1 Flåh. Hattefnatt madagaskar hane 94 poäng 19,5 God på rasprägel och presentation.

525     Skogslinden´s Onion madagaskar hane 94 poöng 10 poäng på färg.

 

686-2 Flåh. Eskimö siames hona 94 poäng 19 Bra på kroppsform.

 

689-4 Flåh. Vinja viltgrå hona 94,5 poäng  38 bra på kroppsform avdrag för fällning!

 

412 Fullerstad´s Finish viltgrå hane 94 poäng 10 poäng på färg.

Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 94 poäng

561-2 Flåh. Lodbroke Madagaskar Manteltecknad hane 94 poäng

673-7 Flåh. Lilla Prima Viltgrå manteltecknad hane 94 poäng

672-1 Flåh. Raggare Viltgrå manteltecknad hane 94 poäng.

Svensk champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin Viltgrå manteltecknad hane 94,5 poäng.

 

LU Mora 8-9/2 – 03

 

701-2 Flåh. Mona Lisa madagaskar hona 95 poäng. 20 i Rasprägel och presentation

 

690-2 Flåh. Henning madagaskar hane 94 poäng med avdrag för vita hår !

561-2 Flåh. Lodbroke Madagaskar Manteltecknad hane 94 poäng

Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh.  Big Brother  Viltgrå hane 94,5 poäng

680-1 Flåh. Dunderklumpen Viltgrå hane 94,5 poämg.

Grupp viltgrå manteltecknad hane

Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin Viltgrå manteltecknad hane 94,5 poäng.

672-1 Flåh. Raggare Viltgrå manteltecknad hane 94 poäng.

673-7 Flåh. Lilla Prima Viltgrå manteltecknad hane 94 poäng.

 

Utställningsresultat 2002

Smedby Lada Stockholm 17/11-02

561-2 Flåh. Lodbroke Madagaskar Manteltecknad 94 poäng

621-3 Flåh. Oskar  Viltgrå 94 poäng
Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Flåh. Big Brother  Viltgrå 94,5 poäng , med avdrag för fällning

671-4 Flåh. Oskars´s Little Mary Viltgrå manteltecknad 94 poäng.

Grupp Viltgrå manteltecknade  hanar

672-6 Flåh. Guttaperka Viltgrå manteltecknad 94 poäng.

673-7 Flåh. Lilla Prima Viltgrå manteltecknad 95 poäng.

Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin Viltgrå manteltecknad 94,5 poäng.

Dessutom fick Flåhackebacken´s Hampe 693-2 madagaskar hane köpt av Carolina Örtengren, Skebobruk 95 poäng i klass B och blev Bästa färgade Dvärgvädur.

Alingsås 5/7-02
På grund av kraftiga fällningar fick nästan alla mina kaniner stanna hemma!
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin viltgrå manteltecknad 94 poäng, med avdrag för fällning
600-1 Flåh. Ragnarök 94 poäng med 20 poäng  BRA ! på teckningen av Svein Clausen, Norge.

Stockholms Läns sommarutställning Berga 26/5-02
Grupp viltgrå hanar
433-3 Flåh. Boris 94 poäng
 Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Big Brother 94,5 poäng
412 Fullerstads Finish 94 poäng
660-1  Flåh. Samanta viltgrå 94,5 poäng  (reg.bedömning)

Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  651-1 Flåh. Johannesson Madagaskar 94 poäng
641-1 Flåh. Hattefnatt madagaskar 94 poäng.
600-1 Flåh. Ragnarök viltgrå manteltecknad 94,5 poäng
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin viltgrå manteltecknad 94 poäng
 

Svenska Dvärgkaninklubbens Vinterspecial i Örebro 9-10/3  2002
Grupp Viltgrå hanar:
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  433-3 Flåh. Boris 94,5 poäng
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  371-2 Flåh. Virus 95 poäng nu 92 månader gammal!
621-3 Flåh. Oskar 94 poäng
 Svensk och Norsk DK Champion  600-4 Big Brother 94 poäng

Stam viltgrå manteltecknad:
600-1 Flåh. Ragnarök 94,5 poäng "Bästa Viltgrå Manteltecknade Dvärgvädur"
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin 94 poäng
645-3 Flåh. Hot Shott 94,5 poäng
167-2 Millbergs Anna-Karin 94 poäng

651-1 Flåh. Johannesson Madagaskar 94,5 poäng
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  031/3Z43 Johannes Madagaskar 94,5 poäng

561-2 Flåh. Lodbroke Madagaskar Manteltecknad 94 poäng "Bästa Madagaskar Manteltecknade   Dvärgvädur"

Lands Utställning Stockholm 16/2-2002  900 utställda kaniner
Grupp viltgrå hanar:
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  433-3 Flåh. Boris 94 poäng nu snart 5 år gammal.
621-3 Flåh. Oskar 94,5 poäng
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  371-2 Flåh. Virus   94 poäng nu 7,5 år gammal!

600-1 Flåh. Ragnarök Viltgrå Manteltecknad 94p.
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  522-2 Flåh. Filepin Viltgrå manteltecknad hane 94 p.

641-1 Flåh. Hattefnatt madagaskar 94,5 poäng.
Svensk Champion, Svensk och Norsk DK Champion  031 Johannes (Dansk import)   94 poäng.