Utställningsresultat 2023

Klubbmästerskap Knivta/Östuna18 februari 2023

Grupp Madagaskar manteltecknade hanar:

Flåhackebackens Jum-Jum Madagaskar manteltecknad 7 år gammal! 94,5 poäng

Flåhackebackens Piccola Madagaskar Manteltecknad 5 år gammal! 95 poäng

Flåhackebackens Helmut Madagaskar Manteltecknad 95 poäng

Grupp Siames Zobel brun hanar:

Flåhackebackens Isbjörn Zobel siames brun 94,5 poäng

Flåhackebackens Katjing Zobel siames brun 94 poäng

Flåhackebackens Sorbet Zobel siames brun 94 poäng

Flåhackebacken Jo-Jo Madagaskar 94,5 poäng

Kontiki, Viltgrå  7 år gammal! 95 poäng

 

Landsutställningen i Sunne 27 januari 2023

Några få prisberättigade

Flåhackebackens Helmut Madagaskar Manteltecknad hane 94 poäng

Flåhackebackens Piccola, Madagaskar Manteltecknad 94,5 p

Kontiki, Viltgrå 94,5 p

 

 

 

Utställningsresultat 2022

Mantorp 30 november 2022

Inga höjdarpoäng men några prisberättigade

Flåhackebackens Alicia, Madagaskar hona 94,5 p

Flåhackebackens Irja, Zobel siaames hona 94 p

Flåhackebackens Looks Bright, Isabella 94 p

Flåhackebackens Piccola, Madagaskar Manteltecknad 94 p

Kontiki, Viltgrå 94 p

 

Östuna 1 oktober 2022

”Dagens vackraste kanin” vinner Piccola! 4,5 år gammal.

 

Flåhackebackens Piccola Madagaskar Manteltecknad hane 95 poäng

Flåhackebackens Alicia Madagaskar hona 95,5 poäng

Flåhackebackens Looks Bright isabella hane 94 poäng

Flåhackebackens Sorbet Zobel siames brun 94,5 poäng

Flåhackebackens Irja  210-1/A35 Zobel siames brun hona 93 poäng

Flåhackebackens Kirsi 210-2/A35 Zobel siames brun hona 94 poäng

 

Berga utställningen 4 juni 2022

Flåhackebackens Kontiki Viltgrå hane 95 poäng, vinner Svenska Dvärgkaninklubbens Guldplakett för Bästa Dvärgvädur i konkurrensbedömningen.

Flåhackebackens Viola Viltgrå Manteltecknad hona 94,5 poäng

Flåhackebackens Altaj Madagaskar Manteltecknad hona 94,5 poäng, BIM 2:a för utställningen. Vinner Norrgårdens VP för Bästa Vädurshona.

Flåhackebackens Attaché Viltgul Manteltecknad hane 94 poäng

”Hona med kull” Flåhackebackens Tooticki Zobel siames brun med 4 siamesfärgade ungar 94,5 poäng och 2:a i klassen D.

 

Stockholms Årsmöte 2022

Flåhackebackens Kurir Madagaskar Manteltecknad hane 95 poäng

Flåhackebackens Helmut Madagaskar Manteltecknad hane 94,5 poäng

Flåhackebackens Jo-Jo Madagaskr hane 94 poäng

Flåhackebackens Attaché Viltgul Manteltecknad hane 93,5 poäng

 

Utställningsresultat 2021

Klubbmästerskap Stockholm 12 december 2021

Vinner Klubbmästerskapet senior, tredje raka KM-vinsten och får därmed behålla priset för gott!

 

Flåhackebackens Piccola Madagaskar Manteltecknad hane 95 poäng  Bäst in Show, 

Flåhackebackens Mio Madagaskar manteltecknad hane 95 poäng

Flåhackebackens Helmut Madagaskar Manteltecknad hane 94,5 poäng

Flåhackebackens Kurir Madagaskar Manteltecknad hane 93,5 poäng

Flåhackebackens Angela Madagaskar Manteltecknad hona 94,5 poäng

Flåhackebackens Soprillo Madagaskar Manteltecknad hona 94 poäng

Flåhackebackens Viola Viltgrå Manteltecknad hona 95 poäng

Flåhackebackens Kontiki Viltgrå 94,5 poäng

Flåhackebackens Varja Viltgrå Manteltecknad hona 93 poäng

Flåhackebackens Attaché Viltgul Manteltecknad hane 93,5 poäng

Flåhackebackens Humla Viltgul Manteltecknad hona 93 poäng

Flåhackebackens Flöjta Viltgul Manteltecknad hona 93 poäng

Flåhackebackens Tooticki Zobel siames brun 93,5 poäng

Flåhackebackens Lilly Zobel siames brun 94 poäng

Flåhackebackens Flinga Zobel siames brun 94 poäng

Flåhackebackens Isbjörn Zobel siames brun 94,5 poäng

 

Landsutställningen i Finspång 26 november 2021

Flåhackebackens Mio Madagaskar manteltecknad hane 94 poäng

Flåhackebackens Piccola Madagaskar Manteltecknad hane 94 poäng

Flåhackebackens Altaj Madagaskar Manteltecknad hona 95 poäng, Svenska Vädursklubbens Rosett för Bästa Dvärgvädur

Flåhackebackens Angela Madagaskar Manteltecknad hona 95 poäng

Flåhackebackens Helmut Madagaskar Manteltecknad hane 92 poäng

Flåhackebackens Kurir Madagaskar Manteltecknad hane 93 poäng

Flåhackebackens Attaché Viltgul Manteltecknad hane 92,5 poäng

Flåhackebackens Humla Viltgul Manteltecknad hona 94 poäng

Flåhackebackens Flöjta Viltgul Manteltecknad hona 93,5 poäng

Flåhackebackens Lilly Zobel siames brun hona 92 poäng

Flåhackebackens Flinga Zobel siames hona 93,5 poäng

Flåhackebackens Isbjörn Zobel siames hane 93 poäng

 

Stamboksbedömning Stockholm 10 oktober 2021

Flåhackebackens Altaj Madagaskar Manteltecknad hona 94,5 poäng

Flåhackebackens Viola  Viltgrå Manteltecknad hona 95 poäng

Flåhackebackens Varja Viltgrå Mantletecknad  hona 94,5 poäng

Flåhackebackens Diakonissa Viltgul Manteltecknad hona 94 poäng

Flåhackebackens Attaché Viltgul Manteltecknad hane 94 poäng

Flåhackebackens Humla Viltgul Manteltecknad hona 94,5 poäng

Flåhackebackens Tooticki  Zobel siames brun hona 94 poäng

Flåhackebackens Lilly Zobel siames brun hona 94 poäng