Lista över Flåhackebackens kaniner som fått Championat i Svenska dvärgkaninklubben

                Championat          

      Årtal   nummer Kanin namn                             Idenummer      Färg

      1996        34         Flåhackebackens Vicke Vire                   339-4/A 427        Viltgrå

        1997        37         Flåhackebackens Villgot                         375-4/A 638        Viltgrå

        1997        ?           Flåhackebackens Vinston                       375-5/L 666        Viltgrå

        1997        43         Flåhackebackens Viking                         358-3/A 601        Viltgrå

        1997        65         Flåhackebackens Flash                           382-1/A 836        Viltgrå

        1997        66         Flåhackebackens Philibert                      422-3/A 774        Madagaskar Manteltecknad

        1998        83         Flåhackebackens Victory                        343-2/A 481        Viltgrå Manteltecknad

        1998        84         Flåhackebackens Virus                           371-2/A 725        Viltgrå

        1998        107       Flåhackebackens Viggo                          461-5/A 941        Viltgrå Manteltecknad

        1999        128       Van Gogh (Holländsk import)                426/8NV        Madagaskar Manteltecknad

        2000        137       Kjell-Arne                                              01-9/M 2405        Viltgrå

        2000        138       Flåhackebackens Blyger                         522-1/B 358        Viltgrå Manteltecknad

        2000        139       Flåhackebackens Filepin                        522-2/B 503        Viltgrå Manteltecknad

        2000        140       Flåhackebackens Vinst                           522-3/B 502        Viltgrå Manteltecknad

        2000        150       Flåhackebackens Boris                           433-3/A 862        Viltgrå

        2001        174       Johannes (Dansk import)                       031/3 Z 43        Madagaskar

        2002        184       Flåhackebackens Big Brother                 600-4/B 682        Viltgrå

        2003        231       Flåhackebackens Mona Lisa                   701-2/B 796        Madagaskar (hona)

        2003        236       Flåhackebackens Lilla Prima                  673-7/B 902        Viltgrå Manteltecknad

        2003        247       Flåhackebackens Hattefnatt                    641-1/B 970        Madagaskar

        2006        309       Hansgardens Enick (Norsk import)         507-4/dispens        Viltgrå

        2006        337       Flåhackebackens Halvard                       755-3/A 057        Viltgrå