Klubbmšsterskap i Svenska Dvšrgkaninklubben

 

Man ršknar ihop den sammanlagda pošngsumman frŚn 7 st bedŲmningskort, frŚn minst 4 olika kaniner i samma ras, fšrg, teckning, pšlsstruktur under ett Śrs tid.Kaninerna skall vara uppfŲdda och šgda av den tšvlande.

Man tšvlar i konkurrens mot andra uppfŲdares resultat. Den som har den hŲgsta totala summan vinner klubbmšsterskapeti den fšrg-/ teckningsvarianten.

 

Mina mšsterskap genom Śren:

 

Madagaskar:

Madagaskar Manteltecknad:

Siames:

1987†† 2:a med 654 pošng

1986†† Vinnare med 656 pošng

1987Vinnare med 646 pošng

1988†† 2:a med 655 pošng††††††††

1987†† Vinnare med 659 pošng

1993Vinnare med 651 pošng

1989†† Vinnare med 657 pošng

1988†† 2:a med 659 pošng

1994Vinnare med 644 pošng

1990†† Vinnare med 649 pošng

1989†† Vinnare med 655 pošng

2021 Vinnare med 657,5 pošng

1991†† Vinnare med 658 pošng

1992†† Vinnare med 661 pošng

2023 Vinnare med 656,5 pošng

1993†† Vinnare med 658 pošng

1995†† 2:a med 641 pošng

1994†† Vinnare med 658 pošng

1996†† Vinnare med 653 pošng

1995†† 2:a med 654 pošng

1997†† 2:a med 655 pošng

1999†† 6:a med 654 pošng

1998†† Vinnare med 654,5 pošng

Viltsvart/ Svart:

2002†† 5:a med 659 pošng

2001†† Vinnare med 660,5 pošng

1986††† Vinnare med 653 pošng

2003†† 2:a med 662 pošng

2002†† 2:a med 653,5 pošng

1987††† Vinnare med 654 pošng

2004†† Vinnare med 661,5 pošng

2003†† 2:a med 653,5 pošng

1988††† Vinnare med 661 pošng

2005†† 4:a med 655 pošng

2004†† Vinnare 651,5 pošng

1989†††† 2:a med 659 pošng

2006†† 2:a med 655 pošng

2005†† Vinnare 652 pošng

1990†††† 2:a med ej utršknad pošng

2007†† 2:a med 655 pošng (93,57 i snitt)

2006††† Inga deltagare detta Śr

1991††† Vinnare med 656 p

2008†† 3:a med 653,5 pošng (93,36i snitt)†††††

2007††† Vinnare 660 pošng

 

2012†† 2:a med 653,5 pošng†††

2008†† Vinnare 655 pošng (93,57 p isnitt)††††††††††††††††††††

 

2013†† 3:a med 655,5 pošng

2009†† Vinnare 653 pošng (93,3 p i snitt)††††††††††††††††††††††††††

 

2014†† 2:a med 656 pošng

2010†† Vinnare 654 pošng ( 93,43 p i snitt)†††††††††††††††††††††††††

 

2015†† 2:a med 656,5 pošng

2011†† Vinnare 661 pošng ( 94,43 p i snitt)

 

2017†† Vinnare med 661,5 pošng?

2012†† Vinnare 660,5 pošng (94,36 p i snitt)

 

2019Vinnare 655 pošng (93,57 i snitt)

2013††† 2:a med 659,5 pošng (lika mŚnga†††††††††††††††† pošng som vinnaren men jag deltog inte i†††††††††††††††† SDK specialen)

 

2014††† 3:a med 656,5 pošng

 

2015††† 2:a med 657 pošng (93,86 i snitt)

 

 

2016††† 2:a med 659,5 pošng (94,21 i snitt)

 

 

2017††† Vinnare 661,5 pošng (94,5 i snitt)

 

 

2018††† Vinnare 661,5 pošng (94,5 i snitt)

 

 

2019††† Vinnare 663,5 pošng (94,78 i snitt)†††† ††††††††††

 

 

2020††† Vinnare 664 pošng ( 94,85 i snitt)

 

 

2021ÖVinnare 663,5 pošng ( 94,79 i snitt)

 

 

ViltgrŚ:

 

1994††† 3:a med 659 pošng

ViltgrŚ Manteltecknad:

Viltgul Manteltecknad:

1995††† 2:a med 663 pošng

1995†† Vinnare med 665 pošng

2021 Vinnare med 656,5 pošng ( 93,79 i snitt)

1996††† Vinnare med 665 pošng

1996†† Vinnare med 655 pošng

 

1997††† Vinnare med 663 pošng

1997†† 2:a med 659 pošng

 

1998††† 2:a med 663,5 pošng

1998†† Vinnare med 658 p (94 p i snitt)

 

1999††† 2:a med 662,5 pošng

1999†† Vinnare med 664 p (94,85 p i snitt)

 

2000††† 2:a med 663,5 pošng

2000†† Vinnare med 665,5 p (95,07 p i snitt)

 

2001††† 2:a med 663 pošng

2001†† Vinnare m. 663,5 p (94,78 p i snitt)

 

2002††† 3:a med 661,5 pošng

2002†† Vinnare m. 661 p (94,42 p i snitt)

 

2003††† 6:a med 662 pošng

2003†† Vinnare med 661 p (94,42 p i snitt)

 

2004††† 6:a med 661 p (94,42 p i snitt)

2004†† Vinnare m. 660,5 p ( 94,35 p i snitt)

 

2005††† 8:a med 659,5 pošng

2005†† Vinnare m. 659 p (94,14 p i snitt)

 

2006††† 4:e med 663 pošng

2006†† Vinnare med 662 p (94,57 p i snitt)

 

2007†† 4:a med 663 pošng (94,71 p i snitt)

2007†† Vinnare med 659,5 p (94,21 p i snitt)

 

2008†† 5:a med 659 pošng (94,14 i snitt )

2008†† 2:a med 655 pošng (93,57 p i snitt)