Uppdaterad 28 januari 2024

Försäljning:

·        Alla kullar är väl planerade för att skapa blivande friska avels- och sällskapskaniner. Ingen kull ”produceras bara” för att säljas, alla ungar i kullarna är därför inte till salu, en del kommer att stanna på Flåhackebacken som blivande avelsdjur! En del av ungarna är redan beställda av andra uppfödare för att bli utställnings- och avelskaniner!

·        Alla kaniner behöver inte bli utställnings- eller avelskaniner utan säljs lika gärna till nya goda hem, hos snälla familjer, som tar väl hand om dem och ger dem ett bra liv. Det krävs en vuxen person som

tar ansvar för kaninens vård och ser till att den hanteras på lämpligt sätt, det ansvaret kan man inte överlåta till ett litet barn. Jag säljer enbart kaninungar till hem som uppfyller dessa minimikrav.

·        Kölista: Ofta har jag beställningar på ungar i förväg och följer bokningslistan i turordning.
OBSERVERA att det är viktigt att ni använder en aktuell mailadress när ni ställer er på kölistan och att ni själva bevakar er e-post! Jag tar kontakt med spekulanterna via den mailadress eller det telefonnummer jag har fått.
Alla som väntar på kölistan är ivriga och önskar få ett snabbt besked om vilka ungar de har möjlighet att välja mellan. Viktigt att
ni också avbokar er plats i kön om det inte längre är aktuellt med köp.

·        Bokning: Kaninungen är reserverad ”bokad” först när man valt kaninunge och betalt en bokningsavgift på 400 kronor. Reserveringen för den ungen läggs ut på hemsidan.
Köparen kan sen på överenskommen besökstid, hämta sin bokade kaninunge. Bokningsavgiften dras från köpeskillingen enbart vid försäljning. Blir det ingen försäljning tillfaller bokningsavgiften kaningården.

 

Priser och leverans:
Priset på ungarna varierar i mån av härstamning. En del kullar kan ha mycket intressanta kombinationer av blodslinjer! Nya importerade avelskaniner ger stammen värdefull påspädning av nytt genmaterial, och att importera värdefulla avelsdjur kostar pengar! Dels resekostnader och hotellkostnader samt köpeskilling som varierar väldigt mycket i utlandet. Under senare tid har priser för foder stigit drastiskt liksom alla andra kostnader, anmälningsavgifter till utställningar, resekostnader osv. Det innebär att även försäljningspriset förändras efter hand.

 

·        De tecknade ungarna kan variera i pris. Det beror förutom härstamningen också på hur nära deras teckning överensstämmer med idealet i utställningssammanhang.

·        Ungarna levereras vid 7 - 8 veckors ålder, absolut tidigast vid 6 veckors ålder (mycket tungt vägande skäl).
Enligt djurskyddslagen skall ungarna vara hos sin mamma till minst 6 veckors ålder! Kaninavelsföreningen rekommenderar leverans tidigast vid 7- 8 veckors ålder. Det är viktigt att ungarna får vara hos sin mamma den tid som är naturligt för att de skall få en bra start i livet, hinna bygga upp sitt immunförsvar och bli socialt trygga kaniner. Kaninungar är mycket stresskänsliga och ungar som tas för tidigt från sin mamma omkommer lätt vid minsta påfrestning.

 

·        Ungarna är identitetsmärkta och avmaskade, tänderna är kontrollerade på bettet och har normalbett.
Köparen får en veckas friskhetsgaranti på kaninungen, räknat från försäljningsdagen.
Insjuknar eller omkommer kaninen under denna första vecka, skall telefonkontakt omedelbart tas med mig.
Det sjuka eller döda djuret ska uppvisashär, inom överenskommen tid, för bedömning av sjukdom eller skada och eventuell obduktion (som jag gör). Föreligger en tillfogad
skada omfattar garantin inte detta. Veterinärkostnader ersätts inte.

Uppfödargarantin för tänderna
gäller till och med kaninen fyllt 6 månader. Därefter anses kaninen vuxen och bettet påverkas inte längre av arvet. Yttre omständigheter som skada, eller olämpligt foder kan förorsaka tandproblem.
Jag bistår dock gratis med inspektion och rådgivning framöver under kaninens livstid.
Garantin innebär att köparen av mig får en ny likvärdig kaninunge. Leverans i mån av tillgänglig ersättnings kanin.

·        Ungar som säljs till fullt pris har också en ”utställningsgaranti”. Den innebär att kaninen inte ska ha några diskvalificerande exteriörs fel, enligt Nordisk Standard.

Slutlig vikt och allmänkondition kan jag inte lämna någon garanti på, eftersom detta påverkas av ägaren under kaninungens uppväxttid.
Utställningsgarantin innebär att halva köpeskillingen återbetalas till köparen.

Fertilitetsgaranti (fruktsamhetsgaranti) utlovas inte.
Fertiliteten är till allra största delen, hela 90 %, ett resultat av boendemiljön! Arvbarheten är endast ca 10 %.

Faktorer som burstorlek, tillgång till bomaterial, foder-/vitamin-/mineraltillgång har stor betydelse. Ljusförhållanden, hälsostatus (kaninen kan ha en infektion), renlighet och skötsel = allmän trivsel samt inte minst lämplig/genetiskt passande och frisk partner är också mycket viktiga faktorer. Jag kan inte veta hur de sålda kaninerna bor och sköts. Föräldradjuren har här hos mig varit goda avelsdjur och fertila i alla led. Detta ökar sannolikheten för att även avkomman är det!

 

·        Jag lämnar med skötselråd i korthet och ett ”Faktablad om kaniner” samt naturligtvis övergångsfoder.

·        Jag erbjuder köparna fortsatt möjlighet till konsultation. Svarar på era frågor och bistår med råd rörande kaninen så länge den lever.

·        Jag säljer också min bok ”Kunskapen om kaniner såväl friska som sjuka”
Den innehåller det mesta man behöver veta för att kunna sköta om sin kanin på bästa sätt.
Boken är på 210 sidor med över 200 färgbilder och illustrationer, den kostar 240:-
Boken kan köpas direkt från mig vid besök här, eller skickas med vanlig post. Fraktkostnaden tillkommer då.

 

              

 

  

Identitetsmärkning:

Eftersom riksförbundet 2005 infört ett nytt identitetsmärkningssystem för kaniner, måste jag avbryta mitt tidigare märkningssystem med löpande kullnummer. Jag hade då nästan nått fram till kullnummer 800. Jag fick ändra upplägget för kullmärkningen.

Numera skall sista siffran i aktuellt årtal sitta först i numret, därefter kullnummer och sist ordningsnummer i kullen. Detta identitetsnummer skall tatueras in i vänster öra senast vid 10 veckors ålder. Kaninungarna kan alternativt märkas med fotring.

Nytt är också att alla som är medlemmar i riksförbundet och har rätt att utfärda en stamtavla
MÅSTE ha ett uppfödarnummer, som de tilldelats av Riksstambokföraren. Detta uppfödarnummer, en bokstav + nummer, skall skrivas ut på stamtavlan och tatueras in i kaninens högra öra innan kaninungen uppnår 10 veckors ålder! De kaninungar som märks med fotring har inte uppfödarnumret i H- öra, men det måste stå på stamtavlan.
Utan detta uppfödarnummer, godkänns inte stamtavlan. Det medför att kaninen och dess avkommor inte går att stambokföra!

Bo ute?
Kaninungar som bott utomhus under sommaren kan mycket väl fortsätta att bo utomhus under vintern om de har en stadig välbyggd bur. Den skall vara placerad i skugga, vindskyddad och minst 50 cm upp från marken. Buren bör också ha en bolåda där kaninen kan ta skydd vid sträng kyla och dåligt väder. Fodermängden måste anpassas till temperaturen. Sträng kyla innebär mycket mer mat till kaninen!

 

Man kan däremot inte plötsligt sätta ut en liten kaninunge att bo ensam utomhus under vintern!

Den har inte fått riktig vuxenpäls med ordentlig tät underull och kraftiga täckhår, utan riskerar att kylas ner och få lunginflammation eller rent av frysa ihjäl. Jag anser det vara djurplågeri att utsätta kaninungar för det! Därför väljer jag att enbart sälja små kaninungar, födda på sensommaren/hösten, till hem där de får bo inomhus fram till våren.

 

Rastning ute:
Vid dagar med bra väder får kaninerna och deras ungar komma ut i rastburar på gräsmattan. De betar av gräset och skuttar runt av hjärtans lust. Det stimulerar deras utveckling av motoriken och ger dom social träning. Dagsljuset med begränsad UV-bestrålning är också mycket hälsosamt.

 Se, så här skönt har de det.

 

Viloperiod:
Jag brukar låta mina kaninhonor få en viloperiod under vintern. Kaniners fertilitet är naturligt låg under den kalla årstiden. Hanarna producerar nästa ingen sperma och honorna får nästa inga mogna ägg i äggstockarna.
Det naturliga är att kaninungar skall födas under våren och sommaren då det finns friskt gräs att beta, solljus och sjudande nytt liv i omgivningen.

OBS ! Dvärgvädursungar föds med upprättstående öron, de fäller sen ner öronen efter sidorna på huvudet vid lite skiftande ålder. De flesta har fällt öronen vid 12 veckors ålder. Men de kan också hända att de fäller dom betydligt senare, delvis beroende på yttertemperaturen.

Det går inte att med säkerhet bestämma könet på en nyfödd kaninunge.    För att undvika misstag vid bokning av unge, könsbestämmer jag ungarna när de är 3-4 veckor gamla.