Rasernas färganlag

För att göra det enkelt att beskriva de olika färgerna och teckningarna genetiskt har man konstruerat ett kodsystem. Detta system är ett symbolspråk där speciella bokstäver motsvarar speciella färg- och teckningsanlag. Olyckligtvis har man i de engelskspråkiga, respektive i de tyskspråkiga länderna inte valt samma bokstäver som representant för de enskilskilda anlagen. "A" i det engelska systemet är alltså inte samma sak som "A" i det tyska systemet. De genetiska färgsymbolerna som vi använder här i Sverige är enligt det tyska systemet.

De olika färgerna och teckningarna har internationella namn, de finns beskrivna i de olika ländernas kaninstandard. Det är alltför utrymmeskrävande att utarbeta ett schema över alla enskilda rasers färgsymboler, i alla de olika färgvarianter raserna förekommer i. Rasernas teckningar förekommer också i olika färgkombinationer. Färgerna och teckningarna är därför beskriva generellt oavsett ras. Dessa symboler för färgbeskrivningarna är gilltiga för alla kaniner, dock inte för andra djurslag.

Viltfärgen symboliseras av AA BB CC DD GG viket är kaninens ursprungliga färg. Alla andra färger är mutationer från den.

De dominanta (styrande, starka) generna skrivs med STOR bokstav.

De recessiva (vikande, svaga) skrivs med LITEN bokstav.

För att de recessiva generna skall kunna göra sig gällande MÅSTE de finnas i DUBBEL UPPSÄTTNING.

När anlagen P, s och y anges flera gånger efter varandra med numrering, beror det på att de förekommer i större eller mindre antal. De ger ett gemensamt, samverkande resultat och förstärker effekten ju fler de är.

Viltfärgade

Alla viltfärgade har minst 1 viltanlag G

Viltgrå         Kaninens ursprungsfärg AA BB CC DD GG

Järngrå        Viltgrå med 1 viltsvart anlag AA BeB CC DD GG

Viltsvart       Viltgrå med 2 viltsvart anlag AA BeBe CC DD GG

Hargrå         Viltgrå med gulförstärkning (Belgisk hare, Deilenaar) AA BB CC DD GG y1,y2,y3...

Chinchilla    Viltgrå med 2 cinchilla anlag  achiachi BB CC DD GG

Viltgul         Viltgrå med 2 gulanlag AA bb CC DD GG

Viltbrun      Viltgrå med 2 brunanlag AA BB cc DD GG

Viltblå         Viltgrå med 2 blåanlag (perle egern) AA BB CC dd GG

                    eller Viltgrå med 2 blåanlag+2 brunanlag AA BB cc dd GG

Orange         Viltgrå med 2 gulanlag + gulförstärkningsanlag AA bb CC DD GG y1,y2,y3....

Bourgogne   Viltgrå med 2 gulanlag + gulförstärkning AA bb CC DD GG y1,y2...

                    (0bs! färre gulförstärkning än orange)

Lux             Viltgrå med 2 brun och 2 blå anlag AA BB cc dd GG (?)

                   (Viltisabella Brukar bli bedömd som Lux)
                    Viltgrå med 2 gul och 2 blå anlag AA bb CC dd GG

Viltbeige     Viltgrå med 2 gul + 2 brun och 2 blå anlag AA bb cc dd GG

Enfärgad

Alla enfärgade har dubbelt enfärgsanlag gg

Svart             2 enfärgsanlag AA BB CC DD gg

Havanna        2 enfärgsanlag + 2 brun anlag AA BB cc DD gg

Blå                   2 enfärgsanlag + 2 blå anlag AA BB CC dd gg

Egern            Gråblå utan brunanlag 2 enfärgsanlag + 2 brun + 2 blå anlag + försvagningsanlag
                    AA BB CC dd gg h

Malburger Egern Gråblå med brunanlag 2 enfärgsanlag + försvagningsanlag AA BB cc dd gg h

Beige             2 enfärgsanlag + 2 gul + 2 brun + 2 blå anlag AA bb cc dd gg
 
 

Sachsengold   2 enfärgsanlag + 2 gul +2 brun + gulförstärkningsanlag AA bb cc DD gg y1,y2,y3,..
                    eller med viltanlag AA bb cc DD GG y1,y2,y3,...
                    eller med tananlag AA bb cc DD gogo y1,y2,y3,...

Albinovit       2 albino anlag a a .. .. .. ..(inga andra anlag kan påverka, eftersom albinoanlaget stoppar all
                    pigmentering)

Vit blåögd     anlaget hindrar alla andra färger att framträda, men ger blå ögon .. .. .. .. .. .. xx

Syntetisk vit  en kombination av vit blåögd ..xx och ryss anan ger en vit kanin med röda ögon som inte är
                    albino   anan.. .. .. .. xx

Enfärgade med slöja

Madagaskar  2 enfärgsanlag + 2 gul anlag (med svart slör) finns i olika mörkhetsgrader AA bb CC DD gg

Isabella        2 enfärgsanlag + 2 gul + 2 blå anlag (med blått slör) AA bb CC dd gg

Schwarzgrannen (Vit med mörka ögon och hårtoppar) 2 chinchilla + 2 gul + vilt anlag
                        achiachi bb CC DD GG

Sallander     (Vit med askgrå slör) 2 chinchilla+2 gul+2 enfärgs anlag achiachi bb CC DD gg

Enfärgade med stickelhår
Silverteckning kan kombineras med andra färger

Silver         Enfärgade med vita hårtoppar 2 enfärgsanlag + silverteckning AA BB CC DD gg P1P2P3

Zoblar

Brun Zobel mörk      2 enfärgsanlag + 2 zobelanlag amam BB CC DD gg

Brun zobel ljus         2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 ryss anlag aman BB CC DD gg
                               eller 2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 albino anlag ama BB CC DD gg

Blå zobel mörk        2 enfärgsanlag + 2 zobel + 2 blå anlag amam BB CC dd gg

Blå zobel ljus           2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 ryss +2 blå anlag aman BB CC dd gg
                              eller 2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 albino + 2 blå anlag ama BB CC dd gg

Siameser

Brun siames mörk    2 enfärgsanlag + 2 zobel + 2 gul anlag amam bb CC DD gg

Brun siames ljus       2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 ryss + 2 gul anlag aman bb CC DD gg
                               eller 2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 albino + 2 gul anlag ama bb CC DD gg

Blå siames mörk       2 enfärgsanlag + 2 zobel + 2 gul + 2 blå anlag amam bb CC dd gg

Blå siames ljus          2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 ryss + 2 gul + 2 blå- anlag aman bb CC dd gg
                               eller 2 enfärgsanlag + 1 zobel + 1 albino + 2 gul +2 blå-anlag ama bb CC dd gg

Ryssar

Ryss, svart             2 enfärgsanlag + 2 ryss anlag anan BB CC DD gg

Ryss, brun             2 enfärgsanlag +2 ryss + 2 brun anlag anan BB cc DD gg

Ryss, blå               2 enfärgsanlag + 2 ryss + 2 blå anlag anan BB CC dd gg

Japantecknade

Gul/Svart    2 teckningsanlag + vilt /eller enfärgsanlag AA bjbj CC DD GG/gg

Gul/Blå       2 teckningsanlag + 2 blå + vilt /eller enfärgsanlag AA bjbj CC dd GG/gg

Vit/Svart     2 teckningsanlag + 2 chinchilla + vilt /eller enfärgsanlag achia chi bjbj CC DD GG/gg

Vit/Blå        2 teckningsanlag + 2 chinchilla + 2 blå + vilt / eller enfärgsanlag achiachi bjbj CC dd GG/gg

Vit/Brun     2 teckningsanlag + 2 chinchilla + 2 brun + vilt /eller enfärgs anlag achiachi bjbj cc DD GG/gg

Tan tecknade

Black and Tan      2 teckningsanlag + gulförstärkningsanlag AA BB CC DD gogo y1,y2,y3....

Brown and Tan    2 teckningsanlag + 2 brun + gulförstärknings anlag AA BB cc DD gogo y1,y2,y3....

Blue and Tan       2 teckningsanlag + 2 blå + gulförstärknings anlag AA BB CC dd gogo y1,y2,y3.....

Lilac and Tan      2 teckningsanlag + 2 brun + 2 blå gulförstärknings anlag AA BB cc dd gogo y1,y2,y3....

White tecknade

Black and white      2 teckningsanlag + 2 chinchilla anlag achiachi BB CC DD gogo

Brown and white    2 teckningsanlag + 2 chinchilla + 2 brun anlag achiachi BB cc DD gogo

Blue and white       2 teckningsanlag + 2 chinchilla + 2 blå anlag achiachi BB CC dd gogo

Lilac and white      2 teckningsanlag + 2 chinchilla + 2 brun + 2 blå anlag achiachi BB cc dd gogo

White tecknade zoblar

Brown zobel and white, mörk    2 teckningsanlag + 2 zobel anlag amam BB CC DD gogo

Brown zobel and white, ljus      2 teckningsanlag + 1 zobel + 1 ryss anlag aman BB CC DD gogo
                                               eller
                                              2 teckningsanlag + 1 zobel + 1 albino anlag ama BB CC DD gogo

Blue zobel and white, mörk      2 teckningsanlag + 2 zobel + 2 blå anlag amam BB CC dd gogo

Blue zobel and white, ljus        2 teckningsanlag + 1 zobel + 1 ryss + 2 blå anlag aman BB CC dd gogo
                                              eller
                                             2 teckningsanlag + 1 zobel + 1 albino + 2 blå anlag ama BB CC dd gogo

Scheckar

Scheck anlaget kan kombineras med alla färger (.. .. .. .. ..)och teckningar. Det är dominant K, det lilla k:et står för avsaknad av scheckanlag. En icke schecktecknad kanin har alltså koden kk.

Scheck             olika färanlag + ett scheck anlag +Kk

Vitscheck         olika färganlag + två scheck anlag +KK

Rinsk scheck    1 scheck anlag + 2 japan anlag AA bjbj CC DD gg Kk

Dalmatiner       1 scheck anlag + 2 japan anlag AA bjbj CC DD gg Kk

Brokade (en vidarutveckling av scheckanlaget)

1 scheck anlag + förstärkningsanlag .. .. .. .. .. K1,K2,K3 k

Holländare

Holländar anlaget kan kombineras med alla färger och teckningar. Det är vikande, recessivt.

Svart Holländare     flera dubbla teckningsanlag +2 enfärgsanlag AA BB CC DD gg s1s1,s2s2,s3s3...

Brun Holländare     flera dubbla teckningsanlag + 2 enfärgs + 2 brun anlag
                             AA BB cc DD gg s1s1,s2s2,s3s3...

Blå Holländare       flera dubbla teckningsanlag + 2 enfärgs + 2 blå anlag
                            AA BB CC dd gg s1s1,s2s2,s3s3...

Hotot

Ett eller två scheckanlag + 2 enfärgsanlag + flera dubbla holländar anlag .. .. .. .. gg s1s1,s2s2 KK
 
 
 

Tyska och engelska genetiska
färg- och teckning- och hårstruktursymboler.

I Skandinavien, Tyskland och en rad andra länder användes de tyska färgsymbolerna. Tabellen här nedan återger en jämförelse mellan beteckningarna enligt tyska och engelska symboler.

Tecken skrivet med stor bokstav ex. A är dominant (stark gen, styr ensam egenskapen). Tecken skrivet med liten bokstav ex. aa är recessivt ( svagt, vikande anlag, kan bara göra sig gällande i dubbel uppsättning (homozygot)). Förstärkningsanlag ex, s1s2s3,kan förekomma i olika antal. De har ett gemensamt,samverkande resultat och förstärker effekten ju fler de är.

 

    Symboler                       Färg eller                                                         Symboler                   Färg eller
Tyska     Engelska           teckning                                                     Tyska         Engelska      teckningA              C                     Full pigmentering                                           K              En                  Scheckteckning

achi           cch                  Chinchilla                                                       kk              en                  ingen teckning

am             cs                     Zobel/Siames-teckning                                 Kk,s1s2      Enen du1du2   Hotot

an             ch                     Ryssteckning

a               c                      Albinovit                                                        *              W                    Normal bandbredd
                                                                                                              *               w                    Dubbel längd på
                                                                                                                                                      gul bandbredd på
                                                                                                                                                      viltfärgade hår
B              E                      Full pigmentering                                                                                     

BeBe         EsEs                Viltsvart

BeB           Es E                Järngrå                                                         xx             vv                     Vit blåögd
bj bj           ej ej                 Japantecknad                                               Förstärkningsanlag
b               e                     Gul                                                               H               *                      Färgförstärkning
                                                                                                            h                *                      Färgförtunning
C               B                    Full pigmentering                                          P1P2P3      Si1Si2Si3           Silverteckning
c                b                    Brun                                                             s1s2s3        du1du2du3         Holländarteckning
                                                                                                            y1y2y3        *                      Gulförstärkning
D               D                    Full pigmentering
d               d                     Blå                                                               Hårstruktur
                                                                                                             rex             r                      Rex
G              A                     Viltfärgad                                                      sa              sa                    Satin
go              at                     Tantecknad                                                  v                 l                     Angora
g                a                     Enfärgad
 
*  = Saknas