Innehεllsfφrteckning:                                                   Sidan

Inledning ……………………………………………………………………………....               1

Fδrg och teckning pε djur…………………………………………………………                                       3

                Pigment ……………………………………………………………………..                             4

                   Ytans mikrostruktur ………………………………………………............                                                   5

                Pδlsfδrger hos kaniner………………………………………………..........                                        6

                   Pδlshεrets byggnad …………………………………………………...........                                                6

                   Pδlsen bestεr av olika typer av hεr ……………………………………….                                                                          7

                   Olika pδlsstrukturer ……………………………………………………….                                                  8

                   Fδrgen och teckningen i hεrstrεet ………………………………………...                                                                        9

 

Δrftlighetslδrans grunder ………………………………………………………...                                               11

                   Genetik, lδran om generna ………………………………………………..                                                            11

                   Celldelning/Mitos …………………………………………………….........                                             13

                   Hur φverfφrs det genetiska materialet …………………………………...                                                                               15

                   Reduktionsdelningen/Meios ………………………………………………                                                              15

                   Slumpen δr avgφrande fφr variationen …………………………………..                                                                                16

                   Vad avgφr vilket kφn avkomman fεr? ……………………………………                                                                              16

                   Hur startar livsprocessen …………………………………………………                                                          17

                   Arvet ………………………………………………………………………..                        17

                   Mutationer …………………………………………………………………                                  18

 

Genetiskt grundlδggande begrepp …………………………………..................                                                                19

 

Symbolsprεk …………………………………………………………………………                      21

 

De olika fδrganlagen hos kaniner ………………………………………………                                                              23

                   Grundanlaget A och dess multipla alleler ……………………….............                                                                                     24

                   Grundanlaget B och dess multipla alleler ………………………….........                                                                                     27

                   Grundanlaget C och dess mutant ………………………………………...                                                                       28

                   Grundanlaget D och dess mutant …………………………………………                                                                      29

                   Viltanlaget G och dess multipla alleler …………………………………...                                                                               29

                   Sammanstδllning φver fδrggenernas inbφrdes dominansordning………                                                                                            30

                Andra gener som pεverkar fδrgerna ………………………………..........                                                                            31

 

Teckningsanlag ……………………………………………………………………...                           33

                   Anlag som ger vita hεrtoppar eller helt vita hεrstrεn ……………..........                                                                                                        33

                            Silveranlaget …………………………………………………………                                              33

 

                   Anlag som ger vita partier pε kroppen/Vitflδcksanlag …………………                                                                                                          33

                            Hollδndarteckning …………………………………………………..                                                        34

                            Olika scheckteckningar ……………………………………………..                                                                35

                            Gepardteckning ……………………………………………………...                                                   40

                            Hototteckning ………………………………………………………..                                                41

                            Wieneranlaget ……………………………………………………….                                                 42


 

Kaniners olika φgonfδrger ………………………………………………..............                                                45

                   Kaniners olika klofδrger …………………………………………..............                                                        46

 

Olika fδrger och teckningars beskrivningar och genkoder

enligt Nordisk Kaninstandard …………………………………………………...                                                       47

                Fδrger med viltanlag ………………………………………………............                                                  48

                            Viltgrε ………………………………………………………..............                                    48

                            Mφrkgrε ……………………………………………………………...                                       38

                            Chinchilla …………………………………………………………….                                         49

                            Chinchilla Blε ………………………………………………………..                                                49

                            Enfδrgad svart Chinchilla …………………………………………..                                                                    49

                            Schwazgrannen …………………………………………………........                                                  50

                            Jδrngrε ……………………………………………………………….                                     50

                            Viltsvart ………………………………………………………………                                      50

                            Viltgul ………………………………………………………………...                                   51

                            Viltbrun ………………………………………………………………                                      51

                            Viltblε (Perle Egern) ………………………………………………...                                                           51

                            Lux (Rφdbrun-grεblε) ………………………………………………                                                              52

                            Viltbeige ………………………………………………………….......                                       52

 

                   Fδrger med viltanlag kombinerade med fφrstδrkningsanlag ………......   52

                            Viltrφd (Harfδrgad) …………………………………………………                                                          52

                            Viltrφd (Harfδrgad med φkad bandbredd) ………………………..                                                                                                52

                            Rδvrφd (New zealand Red) …………………………………………                                                                      53

                            Rφdorange (Sachsengold) …………………………………………..                                                                    53

 

                   Fδrger med viltanlag kombinerade med anlag som pεverker φgon-

                   och pδlsfδrg. ……………………………………………………………….                                     54

                            Lutino ……………………………………………………………......                                    54

                            Lutino Shadow ……………………………………………………...                                                   56

                            Sammanstδllning av genkoder fφr olika fδrger med viltanlag …..               58

 

                   Enfδrgade kaniner, fδrgbeskrivningar och genkoder ………………….                                                                                                         59

                            Svart …………………………………………………………………                                  59

                            Brun (Havana) ………………………………………………………                                                  59

                            Blε ……………………………………………………………………                              59

 

                   Enfδrgade med slφja ………………………………………………………                                                  60

                            Madagaskar (Rφdbrun) …………………………………………….                                                                 60

                            Isabella (Gulbrun) …………………………………………………..                                                        60

                            Kanel …………………………………………………………………                                  61

                            Beige …………………………………………………………………                                  61

                            Sallander …………………………………………………………….                                         61

 

                   Fδrgad kombinerad med anlag som bleker ……………………………..                                                                                        62

                            Ljusblε (Blε Beveren) ………………………………………………                                                              62

                            Grεblε (Lilla Egern) ………………………………………………..                                                            62

                            Grεblε (Marburger Egern) ………………………………………...                                                                       62

                            Ljus Grεblε (Gouwernaar) …………………………………………                                                                      62


 

                   Fδrger som kombinerats med rφdfφrstδrkningsanlag ………………….                                                                                                         63

                            Rφdorange (Sachsengold) …………………………………………..                                                                    63

 

                   Fδrger som ser vita ut ……………………………………………………..                                                    63

                            Vit rφdφgd, Elfenben, Vit blεφgd …………………………………...                                                                               63

 

                   Sammanstδllning av genkoder fφr enfδrgad ……………………………..                                                                                        64

 

Tecknade kaniners fδrger och genkoder ……………………………………...                                                                           65

                   Rysk teckning ………………………………………………………………                                      65

                   Zobelteckning ………………………………………………………………                                      66

                   Zobel and Whiteteckning ………………………………………………….                                                         67

                   Manteltecknad Zobel ………………………………………………………                                                  67

                   Zobel siamesteckning ……………………………………………………...                                                   68

                   Japanteckning ……………………………………………………………...                                       68

                   Rhφnteckning ………………………………………………………………                                      69

                   Otter/ Tan och Whiteteckning …………………………………………….                                                                 70

                   Scheckteckningar …………………………………………………………..                                            71

                            Tysk Scheckteckning ………………………………………………...                                                           71

                            Rhinsk Scheckteckning ……………………………………………...                                                               71

                            Engelsk Scheckteckning ……………………………………………..                                                                72

                            Dalmatinerteckning ………………………………………………….                                                         73

                            Trefδrgad …………………………………………………………….                                         73

 

                   Mantelteckning ……………………………………………………………..                                        74

                   Hollδndarteckning ………………………………………………………….                     76

                   Hotot ………………………………………………………………………...                       77

                   Fδrgade med stickelhεr ……………………………………………………                                                      78

                            Silver ………………………………………………………………….                                 78

 

Vad blir det fφr fδrg och teckning pε avkomman? …………………………                                                                                              79

                   Para tvε viltgrε kaniner med varandra …………………………………..                                                                                80

                   Para viltgrε kanin med svart ……………………………………………...                                                               80

                   Para en viltgrε kanin med en blε …………………………………………                                                                      83

                   Para en enfδrgad svart med en enfδrgad blε …………………………….                                                                                         85

                   Para en madagaskar med en svart ………………………………………..                                                                        86

                   Para enfδrgad brun med enfδrgad svart …………………………………                                                                                  87

                   Para enfδrgad brun med enfδrgad blε ……………………………………                                                                              88

                   Hur skapar jag en ny fδrg som jag vill ha? ……………………………....                                                                                      89

 

Avla med olika teckningar ………………………………………………………...                                               93

                   Avla med Zobelteckning …………………………………………………...                                                       93

                            Para en Brun Zobel med en Blε Zobel ……………………………..                                                                                        95

 

                   Avla med Zobel Siamesteckning ………………………………………….                                                                     96

                   Para Zobelteckning med Zobel Siamesteckning …………………………                                                                                              97

                   Avla med Mantelteckning …………………………………………………                                                          99

                            Para manteltecknad med enfδrgad …………………………………                                                                                  99

                            Para manteltecknad med manteltecknad …………………………..                                                                                          100

                            Para Vitscheck med enfδrgad ……………………………………….                                                                       101

                            Mina egna erfarenheter …………………………………………….                                                               101

                            Blanda inte manteltecknade linjer …………………………………                                                                                    101

                            Vitt pε φronen ……………………………………………………….                                                   102

                            Flδckar pε buken ……………………………………………………                                                        103

                            Vita klor ………………………………………………………………                                        103

                            Mφrka klor ……………………………………………………………                                            103

                            Lyckas med manteltecknade djur …………………………………..                                                                                  103

                            Para Viltgrε kanin med Madagaskar Manteltecknad …………….       104

 

Allt δr kanske inte enbart svart som ser svart ut ……………………………                                                                                            107

                   Viltgrε ………………………………………………………………………                            107

                   Jδrngrε ……………………………………………………………………..                              108

                   Viltsvart …………………………………………………………………….                               108

                   Enfδrgad Svart ……………………………………………………………..                                          108

                   Vilka mφjliga avkommor kan man fε vid olika kombinationer ………...    109

 

Allt δr kanske inte enbart vitt som ser vitt ut ………………………………..                                                                                      111

                   Albinovit, vad kan det finnas fφr olika anlag i den?……………………..                                                                                                      111

                   Para Vit rφdφgd med Vit blεφgd ………………………………………….                                                                       112

                   Kan man kombinera Vit blεφgd med andra fδrger? …………………….                                                                                                       113

                   Fφrena Vit blεφgd med Ryss ………………………………………………                                                                113

 

Hur kan man spεra vilka fδrggener en kanin har i sin arvsmassa? ………………... 115

                   Tillvδgagεngssδtt …………………………………………………………..                                              115

                   Ibland kan man med hjδlp av slumpen dra slutsatser …………………..                                                                                                          116

 

Sammanstδllning av genkoder fφr fδrger och teckningar

enligt det Tyska systemet ………………………………………………………….                                               119

                   Fδrger med viltanlag ………………………………………………………                                                    119

                   Enfδrgade …………………………………………………………………..                                  120

                   Enfδrgade med slφja ……………………………………………………….                                                   120

                   Fδrgade med stickelhεr ……………………………………………………                                                        121

                   Ryssteckning ………………………………………………………………..                                      121

                   Zobelteckning ………………………………………………………………                                        121

                   Zobel Siamesteckning ………………………………………………………                                                    122

                   Otter-, Tan- och Whiteteckning …………………………………………...                   122

                   Japanteckning ………………………………………………………………                                        122

                   Hollδndarteckning ………………………………………………………….                   123

                   Scheck och Mantelteckning ………………………………………………..                                                              123

                   Hotot ………………………………………………………………………...                         124

 

Jδmfφrelse av det Tyska och engelska systemets genetiska symboler ………………    126

Slutord …………………………………………………………………………………..          130