Dvärgvädur

Danska: Dværg Vædder Norska: Dverg Vedder
 
 
 
 

Dvärgväduren kommer från Holland. Upphovsmannen Adrian de Cock fick den upptagen i Holländsk standard 1964. I Nordisk standard upptogs den 1972.

Viktskala

Ungdjur

För ungdjur anges en idealvikt i förhållande till åldern som ger 5 poäng.

Ålder i månader Idealvikt i kg

4 intill 5 mån     1,50

5 intill 7 mån     1,70

max vikt            2,20

Vuxen

- 1,00 kg....0 poäng

1,01 - 1,40 kg....4 poäng

1,41 - 1,90 kg....5 poäng

1,91 - 2,00 kg....4 poäng

2,01 - 2,20 kg ...3 poäng

2,21 och högre...0 poäng

Poängskala                 A             B                 C

                                    färgade     tecknade         fuchs
                                    och vita

Vikt                                       5             5                     5
Rasprägel och presentation     20           20                   20
Kroppsform                          40           20                   20
Pälsens täthet                        10           10                   20
Pälsens kvalitet                     10           10                   20
Färg                                     10           10
Teckning                                             20
Färg och teckning                                                        10
Kondition och vård                   5            5                     5
summa poäng                        100        100                  100

Rasprägel och presentation

Allmänna bestämmelser sidan

Öron

Högst upp på huvudet sitter två kraftiga öronknutor, vilka är beklädda med långa hår. Från öronknutorna hänger, sett från sidan, öronen rakt ned vid var sida med ljudöppningen inåt. Sett framifrån, hänger öronen i en svag inåtvänd (konvex) båge. Öronen är rörformade vid roten, de breder ut sig i en väl avrundad skedform. Öronen är kraftiga och väl behårade. Längden mätt från spets till spets skall vara minst 22 cm och längst 30 cm. Öronlängden skall harmoiera med kroppsstorleken.

Huvud

Hanens huvud är mycket kort och kraftigt med böjd (konvex) nosrygg, bred panna och fylliga kinder. Honans huvud är något längre och smalare men även här gäller det att ju kortare, bredare och mer avrundat huvudet är desto bättre är huvudformen

Hals

Kort och mycket kraftig. Intrycket skall vara att huvudet sitter direkt på kroppen.

Hakpåse

Hanar får ej ha hakpåse. Det får förekomma så kallat hakskägg. Detta är ett smalt hudveck.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från rasprägeln och idealtypen. Smalt huvud och panna hos hanar och grovt huvud hos honor, spetsig nos och ojämn nosprofil. Huvud och öron som ej harmonierar i storlek med kroppsstorleken. Små öronknutor. Tunna öron och dålig avrundning, felaktig öronställning. Antydan till hakpåse hos honor. Dålig presentation.

Diskvalificerande fel

Stora avvikelser från rasprägeln. Periodvis upprättstående öron, ett eller båda. Kortare öron än 22 cm och längre än 30 cm. Starkt hängande, dubbel eller skev hakpåse hos honor. Kraftiga hudveck på bröstet eller benen. Stor hakpåse hos honor. Hakpåse eller antydan därtill hos hanar.

Kroppsform

Allmänna bestämmelser sidan

En typisk Dvärgvädur har en kompakt kroppsform. Den skall vara präglad av tung och bred massiv kraftfullhet. Av alla raser har väduren den kortaste kroppen i förhållande till vikten. Den korta kroppen skall ha stor bredd såväl fram som bak.

Bröst

Mycket brett och fast.

Rygg

Mycket bred och kraftig med god muskulatur.

Rygglinje

Rygglinjen går från nacken till korset i en mycket svag båge (konvex). Därifrån i en jämn båge (kvartscirkel) som slutar vid svansroten.

Ben

Frambenen är mycket kraftiga, korta och raka samt åtskilda varvid kaninen får en låg kroppsställning, bär upp kroppen fritt från underlaget. Skulderbladen sitter tätt intill kroppen. Kaninen skall stå på tassen. Bakbenenär mycket kraftiga och skall bäras parallellt med kroppen.

Lår

Kraftiga, muskulösa utan framträdande ben och med insidorna tätt intill kroppen.

Svans

Normalt utvecklad, rikligt behårad och skall ligga an mot kroppen.

Vanliga fel som medför poängavdrag

Mindre avvikelser från idealstorleken. En vek och finare kroppsbyggnad hos hanar. Långsträckt kropp. Smalt bröst. Svag ryggmuskulatur, ojämn rygglinje. Framträdande skulderblad, svaga och tunna framben, lätt genomtramp, bakbenen ej parallella med kroppen, högt markerat kors. Svankrygg. Plant,eller brant sluttande kors. Utskjutande lår.

Diskvalificerande fel

Total avvikelse från de föreskrivna proportionerna. Spetsig rygg, starkt genomtramp/björntramp på frambenen. O- eller X-ben.

Svansen skev i svansroten, bruten eller krokig. Mycket kort, svagt utvecklad svans.

Päls

Allmänna bestämmelser sidan.

Rasen är godkänd i hårstrukturen normalhårad, fuchs och rex.

Kort hårlängd föredrages. Idealet är 2,5 cm för normalhårade.

Färg

Allmänna bestämmelser sidan

Rasen är godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärger.

Dvärgvädur vit finns i en rödögd (albino) och i en blåögd variant.

I hårstrukturen fuchs är rasen godkänd i envar i denna standard beskrivnen pälsfärg utom: ljusblå, ljusgrå, rävröd och sallander. Färgade djur har på nospartiet, där hårlängden är kort, motsvarande färg som normalhårsfärg. På övrig långhårig päls tillåtes mindre starkt framträdande färg.

I hårstrukturen rex är rasen godkänd i envar i denna standard beskriven pälsfärg utom: viltröd (harfärgad), gulröd (Bourgogne) rävröd (New Zealand Red), ljusblå (Blå Beveren), gråblå (Egern), ljus gråblå (Gouwenaar), järngrå och mörkgrå.

Ögonfärg: enligt respektive pälsfärg. Klofärg: enligt respektive pälsfärg.

Teckningar

Allmänna bestämmelser sidan

Rasen är godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.

I hårstrukturen fuchs är rasen godkänd i teckningarna: hotot, mantelteckning, japanteckning, rysk teckning, zobel. Däremot inte i: tan-, whiteteckning, scheckteckningar, holländsk teckning och dalmatinerteckning.

Manteltecknad är godkänd i teckningskombinationerna:mantelteckning/japanteckning svart/gul, blå/gul. Mantelteckning/zobel blå eller brun. Däremot inte i kombination med: tan-, whiteteckning, scheckteckningar, holländsk teckning, dalmatinerteckning, vit med askgrå slöja (sallander), siames.

I hårstrukturen rex är rasen godkänd i samtliga i standarden godkända teckningar.

Kondition, vård och sundhet

Allmänna bestämmelser.