Byggbeskrivning till Nya uteburen "Biggan 2000".

Materialet består av 12 mm tjock byggboard. Varje skiva är 250 cm x 120 cm.

Skivorna är ytbehandlade och behöver inte målas. Allt ändträ måste dock lackas flera varv för att inte suga fukt. Alla mått är baserade på att nyttja skivorna maximalt. Därav de lite udda måtten på bitarna.
Till en 4-facksbur åtgår 4 st skivor.

Reglarna till benen är 4,5 cm x 4,5 cm.

Reglar i övrigt 4,5 cm 3,8 cm.

Lister till hyllorna är 3,2 cm x 2 cm och lister till höhäckar är tunnare.

4,5 x 40 mm försänkt träskruv har använts till reglarna. Samt mindre försänkt träskruv har använts till de klenare virket.

Mät ut alla bitar mycket noga. Håller bitarna rätt mått passar allt perfekt ihop som en byggsats.
Sågspåret (det som sågklingan klyver bort) har för mig varit 4 mm brett. Glöm inte att räkna med det i alla mått! Hyvla till alla ojämnheter.

Bakstycke 195 cm x 90 cm

Mellanplan och bottenplan 192,6 cm x 57 cm

Tak 215 cm x 82 cm

2 st frontbitar 95 cm x 37,6 cm

2 st sidväggar 95 cm x 57 cm överkanten kortas 5 cm i bakkanten för att få sluttning på taket.

4 st dörrar 59,8 cm x 54,6 cm

2 st mellanväggar 43,8 cm x 29,6 cm även en av dessa måste sneddas av i överkanten för taklutningen.

2 st bakstycken till höhäckarna 43,8 cm x 29,6 cm

2 st underbitar till höhäckarna 10 cm x 27,4 cm.

4 st hyllor 29,6 cm x 95 cm. Bredare mot höhäcken och smalare i andra änden 25 cm (Om man önskar).

4 st frontplankor 65 cm x 10 cm för att spånet inte skall ramla ut när man öppnar dörren.

2 st luckor utanpå höhäcken som skydd mot regn och snö.

Såga först till alla större bitar som bakstycke, bottnar och sidväggar. Såga ut hörnen 4,5 cm x 4,5 cm för benen (lodräta reglarna) i bottnarna. Skruva fast de tunnare reglarna i bottenplanen. Hyvla till eventuella ojämnheter i kanterna. Se 1:a bilden. Fäst sidor och bakstycke i bottnarna. Se 2:a bilden. Skjut in benen (grova regeln ) i hålen som bildats och mät av längden och såga av jäms med överkanten. Det går lätt när benen hålls på plats i sina hål. Det blir en sluttande lutning eftersom framstycket är högre än bakstycket. Detta för att taket skall kunna luta bakåt. Behövs för avrinning av regnvatten. Skruva fast benen från sidstyckenas utsida. Bild 3.

Fäst reglarna mot taket i sidor och bakstycke.

Skrädda till mellanväggen. Snedda överkanten på den övre mellanväggen (för taklutningen) samt tag ut jack för takreglarna i bakkanterna. Ett knep är att måtta av lutningen mot sidväggen som ju har samma vinkel för taklutningen. Se skiss.

Såga ur en skåra, 12 mm x 10 cm mitt i höhäckens bakvägg och skjut in höhäckens bottenbit i denna, så blir kontruktionen stabil. Se skiss. Bottenbiten behövs för att höet skall komma upp en bit från golvet och inte besudlas med urin.

Bottenbiten hindrar även kaninerna från att nå varandra genom höhäckens nät. En del hannar kan ju vara griniga mot andra hannar!

Limma och spika fast bitarna mot mellanväggen och i bottnarna. Fäst en list på höhäckens bakstycke. I den skall höhäckens nät fästas. Se bild 4. Såga till likadana lister till framkanterna, samt mot taket. Lacka nu alla trädetaljer innan nätet spikas på och fronskivorna fästes. Det blir mycket svårare att komma åt efteråt. Se bild 5.

Såga till listerna som bär hyllplanet. Gör dock inte tvärlisten mot sidväggarna längre än 12 cm. Då går det nämligen att ha hyllorna löstagbara för rengöring. Man kan då vicka hyllan framåt-nedåt samt lyfter ut den snett framåt.

Såga ut "halva hålet" för höhäckarna i frontskivorna innan de monteras tätt ihop.  Se skiss.

Såga ut hålen i dörrarna och sätt fast nätet med häftpistol. Fäst dem sedan i buren med gångjärn. Jag har fällt in gångjärnen i reglarna för att dörrarna skall ligga jäms med (i samma nivå som) mittväggen. Detta underlättar när låsen monteras. Jag har valt spännlås som går att låsa med bygel och hänglås. Vi som bor i Stockholm måste tyvärr alltid låsa ordentligt om allt för att inte få det stulet.

Såga till de 10 cm låga frontplankorna. Såga ur ett jack för vattenkoppen.Se skiss.
Jag har valt att göra frontplankorna löstagbara för att underlätta rengöring samt kunna byta ut dom om kaninerna gnager sönder dom. På ena sidan har jag gjort en urfällning i regeln, på andra sidan har jag limmat fast en special kloss = ( lägger man ihop två korta skivbitar, med några cm förskjutning, får man ett lagomt spår som håller fast frontplankan). Se skiss. Samt detaljbilder.

Fäst vattenkopparna i dörrens innerkant. Då skvimpar inte vattnet så mycket när man öppnar dörren. Vattenkoppen svänger in över frontplankan och låser därmed fast den, så kaninen inte kan dra upp frontplankan med tänderna.

Sätt fast taket. Det skall skjuta ut 10 cm på var sida och 5 cm baktill och 15 cm framtill. Lägg på takpapp och eventuella takplåtar. Fäst höhäckarnas uteluckor med ett litet gångjärn på luckans undersida. För att underlätta vid påfyllning av hö har jag fäst ett litet magnetlås i luckans överkant och i frontskivan. Detta håller luckan öppen. Praktisk detalj. Se detalj bilder.

Tipps: Av den bit skiva som blir över kan man göra ett klaffbord som fästes på den ena bursidan. Det kommer jag själv att göra. På det kan man sen sätta kaninen för exv trimmning, kloklippning. På bordet kommer jag att fästa några remson halkskydd.
Jag har även satt in bylysning i alla fack. Ljusstyrkan regleras med en dimmer. Elledningarna är dragna i elplaströr under burbotten och upp vid sidan om den främre regeln. Det förlänger dagen på vintern samt är trevligt när man sköter kaninerna vintertid. Det ger även ett extra värmetillskott.
Slå in en liten plastfot under benen så suger de inte så lätt fukt från marken.
Gör avståndet från burbotten till marken så högt att en spånbal eller halm/höbal lätt går att lägga under.

Buren är lätt att göra ren. Måtten är så pass rymliga att man lätt kommer åt i alla vrår med en vanlig sopskyffel. Måtten fyller väl kravet på yta, enligt nya lagen från Jordbruksverket, för en kanin upp till 3 kg. Takhöjden är dock några cm för låg. Denna bur är dock skapad för en kanin med hängöron på ca 1,5 - 2 kg i kroppsvikt. Takhöjden är ett resultat av att lyckas få ut passande bitar på en byggboardskiva. Ökar man takhöjden går det genast åt betydligt mer virke.

Kaninerna uppskattar hyllan mycket. Dels att hoppa upp på, ligga på, samt sitta och kura under inne i det skyddade hörn som bildas bakom höhäcken. Blir nästan som ett litet hus. Att hyllan är löstagbar gör att man lätt kan ta ut den och rengöra samt att man kan ta bort den om man har en större kanin i buren.
Hyllan sätts på plats genom att man för in den snett i buren, på högkant med den bredare änden mot höhäcken och nedåt. Den lyfts upp, fälls bakåt ner på listerna. Den kommer att hållas på plats pga att den passar dikt mot skiljeväggen till höhäcken.