Mantelteckning----- inte längre något problembarn!

Eftersom det hitills inte funnits så bra bildmaterial med tydliga skillnader på de manteltecknade kaninernas klassindelning har domarna känt sig osäkra vid bedömningen. Dessutom har bedömningspunkten för färg och teckning varit sammanslagen. Detta kan förklara när en kanin med bra mantelteckning men med dålig färg får låg poäng på denna bedömningspunkt. Det är ju tyvärr inte alltid domarna skriver förklarande noteringar. Vi utställare har väl även ofta känt, att få domare visat personligt intresse för denna variant.

Nu har vi fått jättefina ilustrativa teckningar till den "Nya Standarden". Standartexten har förtydligats och omformats något. Detta kommer att underlätta betydligt för domarna att ge en mer enhetlig bedömning i framtiden. Skillnaderna mellan de olika klassindelningarna finns tydligt ilustrerade i bilder med förklarande text.

Vi i Dvärgkaninklubben gjorde en undersökning, bland de uppfödare som seriöst arbetade med de manteltecknade kaninerna, om deras åsikt om hur en idealteckning skulle se ut. Det visade sig, att dessa uppfödare enhälligt önskade vita partier i ansiktet och på skuldran. Ingen ville ha den idealbild som fanns representerad i nuvarande standard. Bild1.

Dvärgkaninklubben lade därför in en skrivelse till standardkommittén om att man önskade en ändring av standardtexten där man skrev ut att vita partier på dessa ställen var önskvärda. Detta hörsammades inte, då standarkommittén ansåg att detta "med de vita partierna" redan stod. Visserligen inte att det var önskvärda men att det inte var något fel. Bild 2.

Nu har vi fått en illustration för "första klass teckning" som innehåller en kanin med vita fläckar på dessa önskade ställen och där beskrivande text talar om att detta inte är något fel som skall föranleda poängavdrag. Med andra ord ett påpekande till dommaren att se även denna form som ett ideal. Därmed finns det utrymme för oss uppfödare som vill avla på mantelteckning med denna idealbild, att hamna i 1:a klass. Bild 3. Manteln har ytterligare krympt och blivit mer ojämn i formen. Fler enskilda vita fläckar som sträcker sig från skuldran ner mot buklinjen på sidorna. samt fler vita fläckar som sträcker sig bakåt över ryggen.

Det finns en illustration till "andra klass" teckning. Alltså olika fel som medför poängavdrag. Här har manteln. krupit uppytterligare  från buklinjen och är inte heller lika jämn som på en 1:a klass teckning. De vita partierna i pannan täcker en större yta  dock mindre än 50 %.. Det förekommer fler ej sammanhängande vita fläckar på skuldran. Dessa drar sig ner mot buken.  Sammanhängande vitt bälte som bryter av manteln

Det finns även en ilustration för en icke acceptabel mantelteckning = 00 poäng. Mer än 50 % vitt i ansiktet, ingen tydlig mantel, mer än 50 % vitt i manteln. Bild 5

Dessutom har man i poängskalan delat på punkterna färg och teckning. Det har avsatts 10 poäng för färg och 20 poäng för teckning. Detta förtydligar för uppfödarna slutpoängen.

Så här lyder den nya standardtexten.

Jag har förtydligat skillnaderna med understrykningar.
Som ni ser har man tagit upp problemet med fläckar på buken.
Samt bytt ut ordet "framträdande" mot "övervägande= (mer än 50%)". Det gamla ordvalet var olyckligt då alla vita fläckar på mörk botten blir framträdande, det var inte det standardtexten menade.

Mantelteckning (Svart = AA BB CC DD gg Kk)

Djurens grundfärg är vit med teckning i någon i standarden godkänd färg eller i kombination med Zobel - eller Japanteckning i färgen svart/gul eller blå/gul. Kroppen skall vara manteltecknad. Manteln täcker största delen av ryggen och sidorna. De färgade partierna täcker största delen av huvudet samt öronen i sin helhet. Enskilda vita fläckar i pannan och på nacken t o m skulderbladen är inget fel. Enskilda färgade fläckar på buken och benen är inget fel.

Bottenfärg: på de vita partierna skall den vara vit, på de färgade enligt respektive teckningsfärg.

Ögonfärg: enligt respektive teckningsfärg. Klofärg: färglös.

Vanliga fel som medför poängavdrag:

Vita fläckar i de färgade partierna. Flera enskilda färgade fläckar på buken. Avdragen varierar beroende på antalet fläckar samt fläckarnas storlek.

Diskvalificerande fel:

Övervägande vit färg i manteln och på huvudet (mer än 50%) samt vita fläckar på öronen. Övervägande fläckar på buken eller färgad buk. Helt färgad eller övervägande färgad bottenfärg på de vita partierna.

Personligen ser jag mycket positivt på den framtida utvecklingen för de manteltecknade kaninerna.
Både uppfödare och domare har fått mycket tydliga riktlinjer att gå efter, både vad det gäller avelsarbete och bedömning.

En del avelsdjur har ett stort avelsvärde, trots att de inte är förstklassigt manteltecknade, då de kan ha en alldeles utmärkt färg, pälskvalitet, kroppsform eller rasprägel som man vill utnytja. Dessa kan nu lättare urskiljas då bedömningspunkterna skilts åt.
Man har även möjliggjort en nich för de som hellre vill ha den mer "brokade" teckningen, de får dock finna sig i att hamna i tredje klass indelningen.

Birgit Lundberg